PDA

View Full Version : em muốn hỏi ngữ pháp câu này vớicaominhnam_2304
04-06-2011, 11:58 PM
with the newly built manufacturing facility in North korea, the company will be able to produce .......... as many units as before
a- two
b- double
c- twice
d- second
đáp án tại sao là C mà ko phải là B bác nào biết giải thích cho em với

Thienthien94
05-06-2011, 05:45 AM
Đây là cấu trúc ngữ pháp bạn ah. Người ta dùng twice mang nghja là gấp đôj

Hoc De
05-06-2011, 08:15 PM
with the newly built manufacturing facility in North korea, the company will be able to produce .......... as many units as before
a- two
b- double (động từ , danh từ ,tính từ)
c- twice (phó từ )
d- second
đáp án tại sao là C mà ko phải là B bác nào biết giải thích cho em với


Chỗ trống đó chỉ có thể điền phó từ.ḿnh chỉ biết vậy thôi.

miss_kool
06-06-2011, 10:48 AM
with the newly built manufacturing facility in North korea, the company will be able to produce .......... as many units as before
a- two
b- double(N/V/adv/adj )
c- twice adv
d- second
đáp án tại sao là C mà ko phải là B bác nào biết giải thích cho em với

theo tớ câu này k liên quan ǵ đến từ loại của nó cả ,

mà double k đi sau as bao h,chỉ có twice as( e,g twice as much, twice as...as...)

tra.le92
06-06-2011, 11:50 AM
Đây là cấu trúc so sánh bội số bạn ah,
.. số lần (twice/ three times... + so sánh bằng)