PDA

View Full Version : Cách bắt Học và luyện IELTSpham0hoang
02-06-2011, 07:45 AM
Ḿnh lập topic này ra mong muốn mọi người chỉ dạy ḿnh và trao đổi cách học IELTS với nhau. (cái này ở VN toàn thấy dân ta học toeic). Ḿnh muốn họi mọi người Để bắt đầu luyện IELTS th́ bắt đầu từ đâu?