PDA

View Full Version : từ yetAkiraHatake
21-03-2007, 05:08 PM
mnh thấy rằng từ yet trogn tiếng Anh mang kh nhiều nghĩa v dễ gy nhầm lẫn chứ khng chỉ l một từ dng trong th perfect, ai biết th chỉ mnh nhe:confused:

ngoi sao tim
22-03-2007, 12:34 AM
mnh thấy rằng từ yet trogn tiếng Anh mang kh nhiều nghĩa v dễ gy nhầm lẫn chứ khng chỉ l một từ dng trong th perfect, ai biết th chỉ mnh nhe:confused:
cn, hy cn, cn nữa
we have ten minutes yet
chng ta cn mười pht nữa
I remember him yet
ti cn nhớ anh ta
while he was yet asleep
trong khi anh ta cn đang ngủ
there is much yet to do
hy cn nhiều việc phải lm lắm
you must work yet harder
anh cn phải lm việc tch cực hơn nữa
I have a yet more important thing to say
ti cn c một điều quan trọng hơn nữa để ni
by giờ, lc ny
can't you tell me yet?
by giờ anh c thể ni với ti được chưa?
we needn't do it just yet
chng ta chẳng cần lm điều đ lc ny
tuy thế, tuy vậy, nhưng m, m, song
it is strange, yet true
thật l kỳ lạ, nhưng m đng sự thực
I agree with you, but yet I can't consent
ti đồng với anh, songti khng thể no thoả thuận được
d sao, d thế no
he will do it yet
d thế no nữa n cũng sẽ lm điều đ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vả lại, hơn nữa
much yet remains to be said
vả lại cn nhiều điều phải ni
as yet
cho đến nay, cho đến by giờ
he has not known our abilities as yet
cho đến nay hắn chưa biết khả năng của chng ta
nor yet
m cũng khng
not yet
chưa, cn chưa
he has not yet finished his task
n chưa lm xong bi
lin từ
nhưng m, song, ấy vậy m, tuy thế, tuy nhin
he worked hard, yet he failed
hắn ta lm việc tch cực, ấy thế m lại trượt
bạn tham khảo thử xem sao hơi nhu một t nhưng rng đọc nh ci ny mnh lấy từ từ điển oxford ra cho bạn đ bibi

AkiraHatake
22-03-2007, 12:31 PM
rất cám ơn bạn nhé, đúng là từ yet nhiêù công dụng thật