PDA

View Full Version : gip mnh với, sắp kiểm tra 1 tiết nữa rồikim_key
10-04-2011, 06:45 PM
1. I expect i(be) late
2. " I had a wonderful holidays in london last summer" said my boss
-> my boss said....
tiện đy cho mnh hỏi t: c thể gip mnh nhận biết cch pht m chữ "s"
vd: thounghs, feelings, dreams, ideas
:confused:

|Sweet Candy|
10-04-2011, 07:12 PM
1. I expect i(be) late
2. " I had a wonderful holidays in london last summer" said my boss
-> my boss said....
tiện đy cho mnh hỏi t: c thể gip mnh nhận biết cch pht m chữ "s"
vd: thounghs, feelings, dreams, ideas
:confused:


1. I expect I won't be late.
2. My boss said he had had a wonderful holiday in London the last summer.

z: b, g, n, l, d, v, m, r, nguyn m
s: cn lại( k, t, p)
ko bit nhớ đng ko nữa:69:

littlesnow22_11
10-04-2011, 07:26 PM
hjnh nhu la fat am /iz/ nua
sau cac am: ch, sh, /f/, ,...
wn mat tiu oy:38_002:

kalimonster14
10-04-2011, 07:58 PM
1. I expect i(be) late
2. " I had a wonderful holidays in london last summer" said my boss
-> my boss said....
tiện đy cho mnh hỏi t: c thể gip mnh nhận biết cch pht m chữ "s"
vd: thounghs, feelings, dreams, ideas
:confused:
1.i expect i will be late(http://dictionary.reference.com/browse/expect)
2. my bos said: he had had a...................
:86:

marciano
12-04-2011, 06:37 AM
Danh từ tận cng l : p, k, t, f , đọc l /s/
Vd: books
coats


Danh từ tận cng l : s, ss, sh, ch, x, z, từ fin m của /g/ nữa nhưng trong bn phm ko c cch viết :( đọc l /iz/
VD: boxes
bosses
watches

Cn lại đọc l /z/.
VD : rings
pitures

Bạn c thể tham khảo thm ở đy n http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=398342#post398342