PDA

View Full Version : Xin giúp tôi dịch nội dung Online form này với :))secret13
13-03-2011, 11:37 PM
Chào các bạn trong diễn đàn! Hiện tôi đang cần submit thông tin cá nhân cho một tổ chức. Trong mẫu online form có phần điểm trung b́nh. Cụ thể như sau:
"Grade Point Average... Out of..."
Ḿnh không hiểu "out of" ở đây có nghĩa là ǵ? Cần điền thông tin ǵ vào dấu "..." sau phần "Out of"?
Các bạn giúp ḿnh với! Cảm ơn nhiều:69:

kawaiami
14-03-2011, 12:47 AM
sau out of sẽ là Số điểm cao nhất
VD:
- Ở VN thang điểm là 10, và bạn được điểm trung b́nh 8.5, th́ bạn sẽ điền là Grade point average: 8.5 out of 10