PDA

View Full Version : podcast common mistakes episode 6 đă post trên web chủ khácanglorthoglots
11-01-2011, 05:55 PM
Trước đây thằng Podbean host từ podcasts episode 1- 5 của Anglorthoglots; nhưng nay lại tới lúc nó đ̣i upgrade, đương nhiên là phải trả tiền cho nó. Do đó Anglorthoglots đă phải post Episode 6 Common Mistakes in English trên Web chủ mới. Xin lỗi v́ trục trặc ngay đầu năm BẢN LỀ này. Các bạn tiếp tục nghe Podcasts của Anglorthoglots tại đây: http://soundcloud.com/anglorthoglots
Nhân tiện các bạn cho biết nên dịch năm bản lề sang tiếng Anh như thế nào!