PDA

View Full Version : Các website học tiếng anh miễn phí!!thudp
07-01-2011, 11:17 AM
Học tếng anh qua mạng cũng là 1 cách học rất hiệu quạ Minh đă sưu tập được 1 số trang rất đươc, mong là sẽ giúp ích cho những bạn nào muốn học tốt tiếng anh :83:

1.Listening skill

http://australianetwork.com/learningenglish/
http://www.manythings.org/listen/
http://www.soundsofenglish.org/
http://www.world-english.org/listening.htm
http://www.youtube.com/watch?v=VoA7_7oV_NA
http://www.englishlistening.com/startListeningNow.do
http://www.carolinebrownlisteninglessons.com/
http://www.languageguide.org/english/
http://www.eslradio.net/radio.htm
http://www.esl-lab.com/index.htm
http://www.anglickynazivo.szm.com/

c̣n nữa

thudp
07-01-2011, 05:36 PM
2. Speaking skill
http://www.englishcentral.com/watch--> có rất nhiều video với transcript ở phía dưới, bạn có thể xem sau đó ghi âm lại lời đọc của ḿnh và cho web chấm điểm. :D
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/eptotd/tiphome.htm
http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/elementary/c_pronunciation/

3.Grammar and writing skill
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/dick/enc2010/frames/frameset.htm
http://www.webgrammar.com/
http://www.wsu.edu/~brians/errors/errors.html
http://www.dailygrammar.com/
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/intro/intro.htm
http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/
http://writingcenter.gmu.edu/404.php
http://web.uvic.ca/wguide/Pages/EssaysToc.html
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/616/01/
http://writing.wisc.edu/Handbook/GramPunct.html
http://www.essaysample.com/list/001.html

thudp
07-01-2011, 06:17 PM
3. test online
http://www.englishlearner.com/tests/index.shtml
http://www.englishteststore.net/
http://www.1-language.com/audiocourse/index.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_words.htm
http://www.usingenglish.com/students.html
http://www.youtube.com/TOEFLtv
http://www.stuff.co.uk/toefl.htm

4. English forum, tổng hơp
http://langacademy.net/
http://www.bantintienganh.com/
http://www.englishdaily626.com/
http://english-zone.com/index.php
http://www.manythings.org/
http://a4esl.org/
http://esl.about.com/
http://blog.ezinearticles.com/
http://www.english-listening-world.com/
http://www.englishpage.com/index.html
http://www.englishmedialab.com/teacherlinks.html
http://www.englishmedialab.com/index.html
http://www.world-english.org/

Chúc các bạn học tiếng anh vui vẻ!!!!!!! :32_002:

gorilla
08-01-2011, 02:16 PM
Thank you very much