PDA

View Full Version : T́m chỗ học toán tiếng Anhpuppy_n_kitten
24-02-2007, 10:18 PM
Tớ muốn t́m chỗ học toán = tiếng Anh(trung tâm hay gia sư cũng đc). Đă biết trung tâm RV rồi nhưng mà tớ ko đi Sing, mà nghe bảo ở đấy dạy khó lặm
Nhân tiện hỏi luôn ai sắp đi Úc ko, liên hệ với tớ theo YM like18no11other

lethi_phuongmai
25-02-2007, 12:49 AM
hừm, cậu tìm tài lieuẹ trên mạng mà học, hoặc đi từ cửa hàng thế gioíư kẹo đến khu tập thể Khí tượng thuỷ văn (thuỷ lợi đoá),hỏi thây Thuỷ, ông ý nổi tiếng phết. nhưng neúe có khả năng tự lên mạng,mua từ điển về mà học
Có gì hỏi mình nha:lethi_phuongmai

lethi_phuongmai
25-02-2007, 12:50 AM
hừm, cậu t́m tài lieuẹ trên mạng mà học, hoặc đi từ cửa hàng thế gioíư kẹo đến khu tập thể Khí tượng thuỷ văn (thuỷ lợi đoá),hỏi thây Thuỷ, ông ư nổi tiếng phết. nhưng neúe có khả năng tự lên mạng,mua từ điển về mà học
Có ǵ hỏi ḿnh nha:lethi_phuongmai