PDA

View Full Version : Học từ vựng tiếng Anh để gip người đang điconkiencang_123
30-12-2010, 10:47 AM
Mnh tnh cờ biết được trang ny http://freerice.com/
vo đ vừa chơi từ vựng tiếng anh vừa gip được những người đang thiếu ăn.
Mọi người cng tham gia để ủng hộ cho những người cn thiếu ăn nh.
Số điểm chơi được sẽ gip cc trẻ em đi. 1 cu đng được 10 hạt gạo.
Cho mọi người

anglorthoglots
20-01-2011, 03:43 PM
Mnh tnh cờ biết được trang ny http://freerice.com/
vo đ vừa chơi từ vựng tiếng anh vừa gip được những người đang thiếu ăn.
Mọi người cng tham gia để ủng hộ cho những người cn thiếu ăn nh.
Số điểm chơi được sẽ gip cc trẻ em đi. 1 cu đng được 10 hạt gạo.
Cho mọi người
Trả lời đng 1 cu , sẽ được 25 cent tặng cho trẻ em khuyết tật ở cc nước pht triển. http://aidtochildren.com