PDA

View Full Version : học bộ sách Interaction 1 như thế nào cho hiệu quả !kateboy
20-12-2010, 10:36 PM
ḿnh có bộ sách Interaction 1 gồm 4 cuốn: reading, grammar, writing, listening/speaking. Nhưng đă hai tháng rồi mà vẫn ko t́m ra cách học sao cho hiệu quả.
Ḿnh học nghe, nói, đọc và viết theo từng cuốn sách nhưng sao thấy vẫn có cái ǵ đó không tốt lắm.
Bạn nào hướng dẫn ḿnh cách học như thế nào nhé. thanks:32_002: