PDA

View Full Version : Audio Luyện nghe Tiếng Anh Hiệu Quả từ Căn Bản- Nâng Cao 6 Levelhoasaobang
07-12-2010, 04:55 PM
http://illiweb.com/fa/empty.gif


:78::78:BÀI VIẾT NÀY TỚ SHARE NHỮNG TÀI LIỆU LUYỆN
NGHE TIẾNG ANH HIỆU QUẢ TỪ CĂN BẢN ĐẾN NÂNG CAO + TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT SƠ CẤP


A.Tài liệu Chiến lược nghe hiệu quả: Gồm có 3 cấp độ : Basic –
Developing và Expanding.Mỗi cấp độ bao gồm 24 bài với nhiều chủ đề nghe + ebook
làm bài tập + T́nh huống giao tiếp sinh động – thực tế và giọng phát âm giọng Mỹ
chuẩn.Đây là 1 trong 2 tài liệu chính tớ đă luyện nghe thời gian qua,giờ thấy
hiệu quả lắm up lên chia sẽ với các bạn. 1 bài / ngày và sau gần 4 tháng kỹ
năng nghe kỹ năng nghe sẽ tiến bộ.
LEVEL BASIC: 24 bài + ebook.Chia ra làm 8 phần
Part 1: (http://ngoaingusp2.forumotion.com/forum-f15/topic-t341.htm#881)http://www.ziddu.com/download/108015...PART1.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10801519/BASICPART1.rar.html)

Part 2: http://www.ziddu.com/download/108015...PART2.rar.html

Part 3: http://www.ziddu.com/download/108015...PART3.rar.html

Part 4: http://www.ziddu.com/download/108015...PART4.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10801522/BASICPART3.rar.html)

Part 5: http://www.ziddu.com/download/108015...PART5.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10801520/BASICPART5.rar.html)

Part 6: http://www.ziddu.com/download/108015...PART6.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10801521/BASICPART6.rar.html)

Part 7: http://www.ziddu.com/download/108015...PART7.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10801525/BASICPART7.rar.html)

Part 8: http://www.ziddu.com/download/108015...PART8.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10801526/BASICPART8.rar.html)
LEVEL DEVELOPING : Gồm 24 bài + ebook. Chia ra làm 8 phần
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108022...PART1.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802271/DEVPART1.rar.html)

Part 2: http://www.ziddu.com/download/108022...PART2.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802266/DEVPART2.rar.html)

Part 3: http://www.ziddu.com/download/108022...PART3.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802272/DEVPART3.rar.html)

Part 4: http://www.ziddu.com/download/108022...PART4.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802268/DEVPART4.rar.html)

Part 5: http://www.ziddu.com/download/108022...PART5.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802267/DEVPART5.rar.html)

Part 6: http://www.ziddu.com/download/108022...PART6.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802269/DEVPART6.rar.html)

Part 7: http://www.ziddu.com/download/108022...PART7.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802270/DEVPART7.rar.html)

Part 8: http://www.ziddu.com/download/108022...PART8.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802273/DEVPART8.rar.html)

LEVEL EXPANDING: Gồm 24 bài + ebook. Chia ra làm 8 phần
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108021...PART1.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802126/EXPPART1.rar.html)

Part 2: http://www.ziddu.com/download/108021...PART2.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802127/EXPPART2.rar.html)

Part 3: http://www.ziddu.com/download/108021...PART3.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802121/EXPPART3.rar.html)

Part 4: http://www.ziddu.com/download/108021...PART4.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802123/EXPPART4.rar.html)

Part 5: http://www.ziddu.com/download/108021...PART5.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802125/EXPPART5.rar.html)

Part 6: http://www.ziddu.com/download/108021...PART6.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802124/EXPPART6.rar.html)

Part 7: http://www.ziddu.com/download/108021...PART7.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802120/EXPPART7.rar.html)

Part 8: http://www.ziddu.com/download/108021...PART8.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802122/EXPPART8.rar.html)


==================================================
==================================================
B.LUYỆN NGHE HÀNG NGÀY :
Hiện nay,tài liệu Tiếng Anh có rất nhiều nhưng khó khăn là chọn được tài liệu
phù hợp với khả năng nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong quá tŕnh học Anh Ngữ.
Audio và có kèm theo tài liệu là file word giúp các bạn luyện nghe hiệu quả đặc
biệt với những bạn c̣n yếu kỹ năng này.Mỗi Audio có độ dài khoảng từ 3 -
5phút.Chia làm 6 level từ căn bản nhất cho đến những chủ đề phức tạp + giọng
phát âm chuẩn
Đây là tài liệu ḿnh đă dùng luyện nghe hàng ngày liên tục 4 tháng qua, giờ thấy
hiệu quả lắm up lên cho mọi người tham khảo.
LEVEL 1:GỒM 100 CHỦ ĐỀ + FILE WORD.CHIA RA 8 PHẦN
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108022...PART1.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802239/LEVEL1-PART1.rar.html)
Part 2: http://www.ziddu.com/download/108022...PART2.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802241/LEVEL1PART2.rar.html)

Part 3: http://www.ziddu.com/download/108022...PART3.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802235/LEVEL1-PART3.rar.html)

Part 4: http://www.ziddu.com/download/108022...PART4.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802237/LEVEL1-PART4.rar.html)

Part 5: http://www.ziddu.com/download/108022...PART5.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802238/LEVEL1-PART5.rar.html)

Part 6: http://www.ziddu.com/download/108022...PART6.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802234/LEVEL1-PART6.rar.html)

Part 7: http://www.ziddu.com/download/108022...PART7.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802236/LEVEL1-PART7.rar.html)

Part 8: http://www.ziddu.com/download/108022...PART8.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802240/LEVEL1-PART8.rar.html)

LEVEL 2: GỒM 107 CHỦ ĐỀ + FILE WORD.CHIA RA 7 PHẦN
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108050...PART1.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805046/LEVEL2-PART1.rar.html)

Part 2: http://www.ziddu.com/download/108050...PART2.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805048/LEVEL2-PART2.rar.html)

Part 3: http://www.ziddu.com/download/108050...PART3.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805050/LEVEL2-PART3.rar.html)

Part 4: http://www.ziddu.com/download/108050...PART4.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805045/LEVEL2-PART4.rar.html)

Part 5: http://www.ziddu.com/download/108050...PART5.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805049/LEVEL2-PART5.rar.html)

Part 6: http://www.ziddu.com/download/108050...PART6.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805044/LEVEL2-PART6.rar.html)

Part 7: http://www.ziddu.com/download/108050...PART7.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805047/LEVEL2-PART7.rar.html)

LEVEL 3:GỒM 100 CHỦ ĐỀ + 1 FILE WORD.CHIA RA 7 PHẦN
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108055...PART1.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805539/LEVEL3PART1.rar.html)

Part 2: http://www.ziddu.com/download/108055...PART2.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805536/LEVEL3PART2.rar.html)

Part 3: http://www.ziddu.com/download/108055...PART3.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805540/LEVEL3PART3.rar.html)

Part 4: http://www.ziddu.com/download/108055...PART4.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805542/LEVEL3PART4.rar.html)

Part 5: http://www.ziddu.com/download/108055...PART5.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805541/LEVEL3PART5.rar.html)

Part 6: http://www.ziddu.com/download/108055...PART6.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805538/LEVEL3PART6.rar.html)

Part 7: http://www.ziddu.com/download/108055...PART7.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805537/LEVEL3PART7.rar.html)

LEVEL 4: GỒM 85 CHỦ ĐỀ + FILE WORD.CHIA LÀM 6 PHẦN
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108056...PART1.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805600/LEVEL4PART1.rar.html)
Part 2: http://www.ziddu.com/download/108055...PART2.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805597/LEVEL4PART2.rar.html)
Part 3: http://www.ziddu.com/download/108055...PART3.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805598/LEVEL4PART3.rar.html)

Part 4: http://www.ziddu.com/download/108056...PART4.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805601/LEVEL4PART4.rar.html)

Part 5: http://www.ziddu.com/download/108055...PART5.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805596/LEVEL4PART5.rar.html)

Part 6: http://www.ziddu.com/download/108055...PART6.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805599/LEVEL4PART6.rar.html)

LEVEL 5: GỒM 60 CHỦ ĐỀ + 1 FILE WORD.CHIA RA 4 PHẦN
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108049...PART1.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10804955/LEVEL5PART1.rar.html)

Part 2: http://www.ziddu.com/download/108049...PART2.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10804956/LEVEL5PART2.rar.html)

Part 3: http://www.ziddu.com/download/108049...PART3.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10804958/LEVEL5PART3.rar.html)

Part 4: http://www.ziddu.com/download/108049...PART4.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10804957/LEVEL5PART4.rar.html)

LEVEL 6: GỒM 9O CHỦ ĐỀ + 1 FILE
WORD.CHIA RA LÀM 6 PHẦN
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108058...PART1.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805829/LEVEL6PART1.rar.html)

Part 2: http://www.ziddu.com/download/108058...PART2.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805828/LEVEL6PART2.rar.html)

Part 3: http://www.ziddu.com/download/108058...PART3.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805826/LEVEL6PART3.rar.html)

Part 4: http://www.ziddu.com/download/108058...PART4.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805830/LEVEL6PART4.rar.html)

Part 5: http://www.ziddu.com/download/108058...PART5.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805831/LEVEL6PART5.rar.html)

Part 6: http://www.ziddu.com/download/108058...PART6.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805827/LEVEL6PART6.rar.html)


NHỮNG TÀI LIỆU BỔ TRỢ HỊÊU QUẢ:
1.Kinh Nghiệm học Tiếng Anh Hiệu Qủa:
http://www.ziddu.com/download/108150...ngAnh.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10815073/KinhnghiemhocTiengAnh.rar.html)

Video Phỏng Vấn Chia sẽ Thầy Nguyễn Quốc Hùng – Chương Tŕnh Người Đương Thời:
http://www.ziddu.com/download/108150...cHung.flv.html (http://www.ziddu.com/download/10815070/KinhnghiemhoctiengAnh-ThyNguyenQuocHung.flv.html).
2.Học từ mới :
http://www.ziddu.com/download/108150...onary.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10815074/WordbyWord-picturedictionary.pdf.html)

http://www.ziddu.com/download/108150...words.zip.html (http://www.ziddu.com/download/10815072/LearnNewwords.zip.html)

http://www.ziddu.com/download/108150...es1.6.zip.html (http://www.ziddu.com/download/10815071/ETSLearnVocabularybyPictures1.6.zip.html)

3.Audio Giáo Tŕnh Luyện phát âm chuẩn Giọng Mỹ : SoundAdvice


[URL]http://www.ziddu.com/download/10816822/Disk01.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819472/Disk02.mp3.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819470/Disk03.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819471/Disk04.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819697/Disk05.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819700/Disk06.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819698/Disk07.rar.html

4. Học Tiếng Anh qua Thành ngữ:
http://www.ziddu.com/download/108150...g.anh.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10815077/Thanh.ngu.tieng.anh.pdf.html)

http://www.ziddu.com/download/108150...Idioms.rar.htm (http://www.ziddu.com/download/10815076/hoctienganhquacacthanhngu_Idioms.rar.htm)
5.Phần mềm học Th́ – Ngữ Pháp:
http://www.ziddu.com/download/108150...Setup.zip.html (http://www.ziddu.com/download/10815075/EnglishTensesQuizzes1.5Setup.zip.html)

6.1001 Bài Viết:
http://www.ziddu.com/download/108150...nganh.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10815078/1001baiviettienganh.rar.html)


==================================================
==================================================
TÀI LIỆU HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP:
Đây là những tài liệu học Tiếng Nhật sơ cấp tớ sưu tầm và học trong thời gian
qua.Thấy hiệu quả nên giờ up lên share với mọi người.
I. MINNA NO NIHONGO ( 1 -50)
1.Book: http://www.ziddu.com...5/book.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10810185/book.pdf.html)
2. Audio:
( 1 – 25 ) : http://www.ziddu.com...30/1-6.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10813630/1-6.rar.html)
http://www.ziddu.com...1/7-12.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10813631/7-12.rar.html)
http://www.ziddu.com.../13-18.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10813632/13-18.rar.html)
http://www.ziddu.com.../19-25.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10813634/19-25.rar.html)
( 26 – 50): http://www.ziddu.com.../26-34.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10816194/26-34.rar.html)
http://www.ziddu.com.../35-42.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10816195/35-42.rar.html)
http://www.ziddu.com.../43-50.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10816198/43-50.rar.html)
3. Từ Vựng – Ngữ Pháp:
( 1- 25 ) : http://www.ziddu.com/download/108136...UPHAP.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10813633/TUVUNG-NGUPHAP.rar.html)

( 26 – 50): http://www.ziddu.com/download/108161...UPHAP.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10816196/TUVUNG-NGUPHAP.rar.html)

4.Key bài Tập:
( 1-25): http://www.ziddu.com...AIGIAI.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10813629/BAIGIAI.rar.html)
( 26-50 ): http://www.ziddu.com...AIGIAI.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10816197/BAIGIAI.rar.html)
II. Tài Liệu bổ trợ rất hiệu quả học Tiếng Nhật Sơ Cấp:
- Luyện Nghe Tiếng Nhật hiệu quả với Yasashi Nihongo: Audio + bài đọc:
http://www.ziddu.com...2/1-10.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10812552/1-10.rar.html)
http://www.ziddu.com.../11-20.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10812554/11-20.rar.html)
http://www.ziddu.com.../21-30.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10812550/21-30.rar.html)
http://www.ziddu.com.../31-40.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10812553/31-40.rar.html)
http://www.ziddu.com.../41-50.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10812551/41-50.rar.html)


http://www.ziddu.com/download/10819699/51-60.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819701/61-70.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10821016/71-80.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10821014/81-90.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10821015/91-100.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10820053/101-110.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10821167/111-126.rar.html

- Luyện đọc Hiragana bằng những câu chuyện tranh Nhật Bản Lư Thú:
http://www.ziddu.com/download/108099...atBan.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10809971/TruyenTranhNhatBan.rar.html)

- Tính Từ Trong Tiếng Nhật so8 cấp và căn bản:
http://www.ziddu.com/download/108099..._nhat.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10809969/cac_tinh_tu_trong_tieng_nhat.pdf.html)

- Bảng chia động từ Tiếng Nhật:
http://www.ziddu.com/download/108099...gnhat.doc.html (http://www.ziddu.com/download/10809974/Bangchiadongtutiengnhat.doc.html)

- Từ Điển Tịếng Nhật bằng h́nh ảnh theo Các Chủ Đề ( Song Ngữ Anh – Nhật )
http://www.ziddu.com/download/108099...onary.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10809968/JapanesePictureDictionary.pdf.html)

- Học KanJi:
http://www.ziddu.com/download/108099..._book.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10809972/basic_kanji_book.pdf.html)

http://www.ziddu.com/download/108099...opics.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10809970/KanjibyTopics.pdf.html)

http://www.ziddu.com/download/108099...ongDu.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10809967/BangHantusocap-DongDu.pdf.html)

http://www.ziddu.com.../10809973/.html (http://www.ziddu.com/download/10809973/.html)

- Tiếng Nhật Sơ Cấp:
http://www.ziddu.com/download/108101...socap.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10810186/Tiengnhatsocap.pdf.html)

http://www.ziddu.com/download/108101...gnhat.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10810184/Tiengnhat.pdf.html)

- Đề Thi 4 Kyu 2001 – 2005:
http://www.ziddu.com/download/108101...-2005.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10810183/Dethi4kyu2001-2005.pdf.html)

- 6.Phần mềm đọc file đuôi Djew
http://www.ziddu.com/download/108150...iDjew.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10815069/PhanmemdocfileduoiDjew.rar.html)

lion'king
10-12-2010, 07:44 AM
bạn có cuốn sach "SoundAdvice" k? Bạn up lên cho mọi người luôn đi Thanks

3.Audio Giáo Tŕnh Luyện phát âm chuẩn Giọng Mỹ : SoundAdvice


http://www.ziddu.com/download/10816822/Disk01.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819472/Disk02.mp3.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819470/Disk03.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819471/Disk04.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819697/Disk05.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819700/Disk06.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819698/Disk07.rar.html

congchuaizzy
29-12-2010, 07:20 PM
Rất ha cảm ơn bạn nhiều lăm............

01666628000
30-12-2010, 02:43 PM
Nhin` Link sợ quá bạn ha!

luuthuhuong
16-01-2011, 08:37 PM
http://illiweb.com/fa/empty.gif


:78::78:BÀI VIẾT NÀY TỚ SHARE NHỮNG TÀI LIỆU LUYỆN
NGHE TIẾNG ANH HIỆU QUẢ TỪ CĂN BẢN ĐẾN NÂNG CAO + TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT SƠ CẤP


A.Tài liệu Chiến lược nghe hiệu quả: Gồm có 3 cấp độ : Basic –
Developing và Expanding.Mỗi cấp độ bao gồm 24 bài với nhiều chủ đề nghe + ebook
làm bài tập + T́nh huống giao tiếp sinh động – thực tế và giọng phát âm giọng Mỹ
chuẩn.Đây là 1 trong 2 tài liệu chính tớ đă luyện nghe thời gian qua,giờ thấy
hiệu quả lắm up lên chia sẽ với các bạn. 1 bài / ngày và sau gần 4 tháng kỹ
năng nghe kỹ năng nghe sẽ tiến bộ.
LEVEL BASIC: 24 bài + ebook.Chia ra làm 8 phần
Part 1: (http://ngoaingusp2.forumotion.com/forum-f15/topic-t341.htm#881)http://www.ziddu.com/download/108015...PART1.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10801519/BASICPART1.rar.html)

Part 2: http://www.ziddu.com/download/108015...PART2.rar.html

Part 3: http://www.ziddu.com/download/108015...PART3.rar.html

Part 4: http://www.ziddu.com/download/108015...PART4.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10801522/BASICPART3.rar.html)

Part 5: http://www.ziddu.com/download/108015...PART5.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10801520/BASICPART5.rar.html)

Part 6: http://www.ziddu.com/download/108015...PART6.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10801521/BASICPART6.rar.html)

Part 7: http://www.ziddu.com/download/108015...PART7.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10801525/BASICPART7.rar.html)

Part 8: http://www.ziddu.com/download/108015...PART8.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10801526/BASICPART8.rar.html)
LEVEL DEVELOPING : Gồm 24 bài + ebook. Chia ra làm 8 phần
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108022...PART1.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802271/DEVPART1.rar.html)

Part 2: http://www.ziddu.com/download/108022...PART2.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802266/DEVPART2.rar.html)

Part 3: http://www.ziddu.com/download/108022...PART3.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802272/DEVPART3.rar.html)

Part 4: http://www.ziddu.com/download/108022...PART4.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802268/DEVPART4.rar.html)

Part 5: http://www.ziddu.com/download/108022...PART5.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802267/DEVPART5.rar.html)

Part 6: http://www.ziddu.com/download/108022...PART6.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802269/DEVPART6.rar.html)

Part 7: http://www.ziddu.com/download/108022...PART7.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802270/DEVPART7.rar.html)

Part 8: http://www.ziddu.com/download/108022...PART8.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802273/DEVPART8.rar.html)

LEVEL EXPANDING: Gồm 24 bài + ebook. Chia ra làm 8 phần
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108021...PART1.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802126/EXPPART1.rar.html)

Part 2: http://www.ziddu.com/download/108021...PART2.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802127/EXPPART2.rar.html)

Part 3: http://www.ziddu.com/download/108021...PART3.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802121/EXPPART3.rar.html)

Part 4: http://www.ziddu.com/download/108021...PART4.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802123/EXPPART4.rar.html)

Part 5: http://www.ziddu.com/download/108021...PART5.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802125/EXPPART5.rar.html)

Part 6: http://www.ziddu.com/download/108021...PART6.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802124/EXPPART6.rar.html)

Part 7: http://www.ziddu.com/download/108021...PART7.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802120/EXPPART7.rar.html)

Part 8: http://www.ziddu.com/download/108021...PART8.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802122/EXPPART8.rar.html)


==================================================
==================================================
B.LUYỆN NGHE HÀNG NGÀY :
Hiện nay,tài liệu Tiếng Anh có rất nhiều nhưng khó khăn là chọn được tài liệu
phù hợp với khả năng nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong quá tŕnh học Anh Ngữ.
Audio và có kèm theo tài liệu là file word giúp các bạn luyện nghe hiệu quả đặc
biệt với những bạn c̣n yếu kỹ năng này.Mỗi Audio có độ dài khoảng từ 3 -
5phút.Chia làm 6 level từ căn bản nhất cho đến những chủ đề phức tạp + giọng
phát âm chuẩn
Đây là tài liệu ḿnh đă dùng luyện nghe hàng ngày liên tục 4 tháng qua, giờ thấy
hiệu quả lắm up lên cho mọi người tham khảo.
LEVEL 1:GỒM 100 CHỦ ĐỀ + FILE WORD.CHIA RA 8 PHẦN
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108022...PART1.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802239/LEVEL1-PART1.rar.html)
Part 2: http://www.ziddu.com/download/108022...PART2.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802241/LEVEL1PART2.rar.html)

Part 3: http://www.ziddu.com/download/108022...PART3.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802235/LEVEL1-PART3.rar.html)

Part 4: http://www.ziddu.com/download/108022...PART4.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802237/LEVEL1-PART4.rar.html)

Part 5: http://www.ziddu.com/download/108022...PART5.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802238/LEVEL1-PART5.rar.html)

Part 6: http://www.ziddu.com/download/108022...PART6.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802234/LEVEL1-PART6.rar.html)

Part 7: http://www.ziddu.com/download/108022...PART7.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802236/LEVEL1-PART7.rar.html)

Part 8: http://www.ziddu.com/download/108022...PART8.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10802240/LEVEL1-PART8.rar.html)

LEVEL 2: GỒM 107 CHỦ ĐỀ + FILE WORD.CHIA RA 7 PHẦN
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108050...PART1.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805046/LEVEL2-PART1.rar.html)

Part 2: http://www.ziddu.com/download/108050...PART2.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805048/LEVEL2-PART2.rar.html)

Part 3: http://www.ziddu.com/download/108050...PART3.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805050/LEVEL2-PART3.rar.html)

Part 4: http://www.ziddu.com/download/108050...PART4.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805045/LEVEL2-PART4.rar.html)

Part 5: http://www.ziddu.com/download/108050...PART5.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805049/LEVEL2-PART5.rar.html)

Part 6: http://www.ziddu.com/download/108050...PART6.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805044/LEVEL2-PART6.rar.html)

Part 7: http://www.ziddu.com/download/108050...PART7.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805047/LEVEL2-PART7.rar.html)

LEVEL 3:GỒM 100 CHỦ ĐỀ + 1 FILE WORD.CHIA RA 7 PHẦN
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108055...PART1.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805539/LEVEL3PART1.rar.html)

Part 2: http://www.ziddu.com/download/108055...PART2.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805536/LEVEL3PART2.rar.html)

Part 3: http://www.ziddu.com/download/108055...PART3.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805540/LEVEL3PART3.rar.html)

Part 4: http://www.ziddu.com/download/108055...PART4.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805542/LEVEL3PART4.rar.html)

Part 5: http://www.ziddu.com/download/108055...PART5.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805541/LEVEL3PART5.rar.html)

Part 6: http://www.ziddu.com/download/108055...PART6.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805538/LEVEL3PART6.rar.html)

Part 7: http://www.ziddu.com/download/108055...PART7.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805537/LEVEL3PART7.rar.html)

LEVEL 4: GỒM 85 CHỦ ĐỀ + FILE WORD.CHIA LÀM 6 PHẦN
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108056...PART1.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805600/LEVEL4PART1.rar.html)
Part 2: http://www.ziddu.com/download/108055...PART2.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805597/LEVEL4PART2.rar.html)
Part 3: http://www.ziddu.com/download/108055...PART3.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805598/LEVEL4PART3.rar.html)

Part 4: http://www.ziddu.com/download/108056...PART4.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805601/LEVEL4PART4.rar.html)

Part 5: http://www.ziddu.com/download/108055...PART5.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805596/LEVEL4PART5.rar.html)

Part 6: http://www.ziddu.com/download/108055...PART6.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805599/LEVEL4PART6.rar.html)

LEVEL 5: GỒM 60 CHỦ ĐỀ + 1 FILE WORD.CHIA RA 4 PHẦN
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108049...PART1.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10804955/LEVEL5PART1.rar.html)

Part 2: http://www.ziddu.com/download/108049...PART2.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10804956/LEVEL5PART2.rar.html)

Part 3: http://www.ziddu.com/download/108049...PART3.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10804958/LEVEL5PART3.rar.html)

Part 4: http://www.ziddu.com/download/108049...PART4.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10804957/LEVEL5PART4.rar.html)

LEVEL 6: GỒM 9O CHỦ ĐỀ + 1 FILE
WORD.CHIA RA LÀM 6 PHẦN
Part 1: http://www.ziddu.com/download/108058...PART1.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805829/LEVEL6PART1.rar.html)

Part 2: http://www.ziddu.com/download/108058...PART2.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805828/LEVEL6PART2.rar.html)

Part 3: http://www.ziddu.com/download/108058...PART3.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805826/LEVEL6PART3.rar.html)

Part 4: http://www.ziddu.com/download/108058...PART4.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805830/LEVEL6PART4.rar.html)

Part 5: http://www.ziddu.com/download/108058...PART5.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805831/LEVEL6PART5.rar.html)

Part 6: http://www.ziddu.com/download/108058...PART6.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10805827/LEVEL6PART6.rar.html)


NHỮNG TÀI LIỆU BỔ TRỢ HỊÊU QUẢ:
1.Kinh Nghiệm học Tiếng Anh Hiệu Qủa:
http://www.ziddu.com/download/108150...ngAnh.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10815073/KinhnghiemhocTiengAnh.rar.html)

Video Phỏng Vấn Chia sẽ Thầy Nguyễn Quốc Hùng – Chương Tŕnh Người Đương Thời:
http://www.ziddu.com/download/108150...cHung.flv.html (http://www.ziddu.com/download/10815070/KinhnghiemhoctiengAnh-ThyNguyenQuocHung.flv.html).
2.Học từ mới :
http://www.ziddu.com/download/108150...onary.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10815074/WordbyWord-picturedictionary.pdf.html)

http://www.ziddu.com/download/108150...words.zip.html (http://www.ziddu.com/download/10815072/LearnNewwords.zip.html)

http://www.ziddu.com/download/108150...es1.6.zip.html (http://www.ziddu.com/download/10815071/ETSLearnVocabularybyPictures1.6.zip.html)

3.Audio Giáo Tŕnh Luyện phát âm chuẩn Giọng Mỹ : SoundAdvice


[URL]http://www.ziddu.com/download/10816822/Disk01.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819472/Disk02.mp3.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819470/Disk03.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819471/Disk04.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819697/Disk05.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819700/Disk06.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819698/Disk07.rar.html

4. Học Tiếng Anh qua Thành ngữ:
http://www.ziddu.com/download/108150...g.anh.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10815077/Thanh.ngu.tieng.anh.pdf.html)

http://www.ziddu.com/download/108150...Idioms.rar.htm (http://www.ziddu.com/download/10815076/hoctienganhquacacthanhngu_Idioms.rar.htm)
5.Phần mềm học Th́ – Ngữ Pháp:
http://www.ziddu.com/download/108150...Setup.zip.html (http://www.ziddu.com/download/10815075/EnglishTensesQuizzes1.5Setup.zip.html)

6.1001 Bài Viết:
http://www.ziddu.com/download/108150...nganh.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10815078/1001baiviettienganh.rar.html)


==================================================
==================================================
TÀI LIỆU HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP:
Đây là những tài liệu học Tiếng Nhật sơ cấp tớ sưu tầm và học trong thời gian
qua.Thấy hiệu quả nên giờ up lên share với mọi người.
I. MINNA NO NIHONGO ( 1 -50)
1.Book: http://www.ziddu.com...5/book.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10810185/book.pdf.html)
2. Audio:
( 1 – 25 ) : http://www.ziddu.com...30/1-6.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10813630/1-6.rar.html)
http://www.ziddu.com...1/7-12.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10813631/7-12.rar.html)
http://www.ziddu.com.../13-18.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10813632/13-18.rar.html)
http://www.ziddu.com.../19-25.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10813634/19-25.rar.html)
( 26 – 50): http://www.ziddu.com.../26-34.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10816194/26-34.rar.html)
http://www.ziddu.com.../35-42.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10816195/35-42.rar.html)
http://www.ziddu.com.../43-50.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10816198/43-50.rar.html)
3. Từ Vựng – Ngữ Pháp:
( 1- 25 ) : http://www.ziddu.com/download/108136...UPHAP.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10813633/TUVUNG-NGUPHAP.rar.html)

( 26 – 50): http://www.ziddu.com/download/108161...UPHAP.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10816196/TUVUNG-NGUPHAP.rar.html)

4.Key bài Tập:
( 1-25): http://www.ziddu.com...AIGIAI.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10813629/BAIGIAI.rar.html)
( 26-50 ): http://www.ziddu.com...AIGIAI.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10816197/BAIGIAI.rar.html)
II. Tài Liệu bổ trợ rất hiệu quả học Tiếng Nhật Sơ Cấp:
- Luyện Nghe Tiếng Nhật hiệu quả với Yasashi Nihongo: Audio + bài đọc:
http://www.ziddu.com...2/1-10.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10812552/1-10.rar.html)
http://www.ziddu.com.../11-20.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10812554/11-20.rar.html)
http://www.ziddu.com.../21-30.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10812550/21-30.rar.html)
http://www.ziddu.com.../31-40.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10812553/31-40.rar.html)
http://www.ziddu.com.../41-50.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10812551/41-50.rar.html)


http://www.ziddu.com/download/10819699/51-60.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10819701/61-70.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10821016/71-80.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10821014/81-90.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10821015/91-100.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10820053/101-110.rar.htmlhttp://www.ziddu.com/download/10821167/111-126.rar.html

- Luyện đọc Hiragana bằng những câu chuyện tranh Nhật Bản Lư Thú:
http://www.ziddu.com/download/108099...atBan.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10809971/TruyenTranhNhatBan.rar.html)

- Tính Từ Trong Tiếng Nhật so8 cấp và căn bản:
http://www.ziddu.com/download/108099..._nhat.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10809969/cac_tinh_tu_trong_tieng_nhat.pdf.html)

- Bảng chia động từ Tiếng Nhật:
http://www.ziddu.com/download/108099...gnhat.doc.html (http://www.ziddu.com/download/10809974/Bangchiadongtutiengnhat.doc.html)

- Từ Điển Tịếng Nhật bằng h́nh ảnh theo Các Chủ Đề ( Song Ngữ Anh – Nhật )
http://www.ziddu.com/download/108099...onary.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10809968/JapanesePictureDictionary.pdf.html)

- Học KanJi:
http://www.ziddu.com/download/108099..._book.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10809972/basic_kanji_book.pdf.html)

http://www.ziddu.com/download/108099...opics.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10809970/KanjibyTopics.pdf.html)

http://www.ziddu.com/download/108099...ongDu.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10809967/BangHantusocap-DongDu.pdf.html)

http://www.ziddu.com.../10809973/.html (http://www.ziddu.com/download/10809973/.html)

- Tiếng Nhật Sơ Cấp:
http://www.ziddu.com/download/108101...socap.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10810186/Tiengnhatsocap.pdf.html)

http://www.ziddu.com/download/108101...gnhat.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10810184/Tiengnhat.pdf.html)

- Đề Thi 4 Kyu 2001 – 2005:
http://www.ziddu.com/download/108101...-2005.pdf.html (http://www.ziddu.com/download/10810183/Dethi4kyu2001-2005.pdf.html)

- 6.Phần mềm đọc file đuôi Djew
http://www.ziddu.com/download/108150...iDjew.rar.html (http://www.ziddu.com/download/10815069/PhanmemdocfileduoiDjew.rar.html)
b ơi ḿnh tải sao ko có ebook? b check lại giúp ḿnh
hoặc gửi ebook qua mail cho ḿnh dc k: luuhuong2510@gmail.com
thanks

trang van nguyen
13-11-2012, 08:25 PM
phan 6leve sao khong thay phan file word z ban....

lyly*ht
20-11-2012, 09:29 PM
ừm,ḿnh cũng không thấy phần file word

lyphuvinh
21-11-2012, 10:48 AM
ḿnh cũng vậy,sao kỳ thế ta

nangmuilamdep
10-12-2012, 11:27 AM
sao máy ḿnh không down được vậy ta.

Thao Clary
15-01-2013, 07:50 AM
uk. bài viết của bạn rất hữu ích.Cảm ơn b nhiều.nhưng ḿnh cũng k dow dc file word.hic hic.Mong bạn giúp...

DVT226
27-03-2013, 06:42 PM
bạn ơi, Nhờ bạn up mediafire hoặc seed torrent giúp ḿnh được không?
Cảm ơn bạn nhiều.

lkn1996
02-07-2013, 12:29 PM
Bạn ơi, tài liệu hay lắm! Ḿnh down gần xong rồi nhưng c̣n thiếu part 2 là không thể down được (ở mục level basic ấy). Bạn có thể up lại cho ḿnh không?

nguyenthingoclan2013
02-07-2013, 01:16 PM
Up lên fshare th́ tiện lắm ạ

labelong
09-07-2013, 10:31 PM
sao k có phần word vậy bạn.check lại giùm ḿnh nhà.cảm ơn nhiều.

max_zin
03-09-2013, 08:13 PM
....,................................