PDA

View Full Version : have/has beendinhnghia24
28-11-2010, 04:29 PM
cho em cái dạng bài tập về have/has been
ví dụ như người ta cho 1 câu bắt ḿnh đổi thành câu có has/have been trong đó
ex: we have bought this house sine 1995
---> this house has been bought since 1995.
và cả cấu trúc của nó kèm ví dụ nữa nha. đừng quên cho em bài tập làm thử nhé
:48_002:

losefriendship
22-01-2011, 09:56 PM
have/has been đều dùng trong câu bị động (th́ hiện tại hoàn thành bị động)
have dùng trong ngôi I, you, we, they và các chủ ngữ số nhiều chẳng hạn như: two house,three mouse, etc.
has dùng trong ngôi he, she, it và các ngôi số ít
Execise:
1) new bridge/ build /across the river
2) thousand of animals/ kill/ in the forest fire
Tạm thế đă
Good luck :57:
nhớ cho cái cảm ơn nhá:38_002: