PDA

View Full Version : Sách ngoại văn kinh tế giá cực rẻ đây!!!phamlego
26-11-2010, 07:25 AM
Các bạn truy cập sach365.blogspot.com (http://sach365.blogspot.com) để xem danh mục sách được cập nhật thường xuyên nhé


Sách ngoại văn giá rẻ - Giảm giá 50% (http://sach365.blogspot.com/2010/09/chao-moi-nguoi-minh-hien-nay-co-1-lo.html)


Chào mọi người, ḿnh hiện nay có 1 lô hàng sách ngoại văn Business và muốn chia sẽ tới các bạn nào có nhu cầu về sách lĩnh vực business bằng tiếng anh nhưng k có điều kiện ship từ nước ngoài về.

Mục đích chỉ là chia sẽ cho mọi ng, nên giá rất ưu đăi.

.
Cuốn thứ 1: MOTIVATIONAL MARKETING by ROBERT IMBRIALE (MS:01)

[/URL]http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01571.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01571.jpg)
Giá: 250k (giá site: $24.95)

Cuốn thứ 2: SMALL BUSINESS SURVIVAL BOOK by BARBARA WELTMAN (MS:02)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01557.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01557.jpg)
Giá: 200k (giá b́a: $19.95)

Cuốn thứ 3: CREATE YOUR OWN HEDGE FUND by MARK.D WOLFINGER
(MS: 03)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01569.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01569.jpg)
Giá: 570k (giá b́a: $59.95)

Cuốn thứ 4: GOLD-THE ONCE AND FUTURE MONEY by NATHAN LEWIS (MS: 04)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01567.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01567.jpg)
Giá: 270k (giá b́a: $27.95)

Cuốn thứ 5: REMARKABLE LEADERSHIP (MS: 34)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01565.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01565.jpg)
Giá: SOLD (giá b́a: $27.95)

Cuốn thứ 6: HOW TO MAKE MONEY IN COMMERCIAL REAL ESTATE FOR THE SMALL INVESTOR by NICHOLAS MASTERS (MS: 06)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01554.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01554.jpg)
Giá: 380k (giá b́a: $40)

Cuốn thứ 7: DOUBLE YOUR RETIREMENT INCOME by PETER MAZONAS (MS: 07)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01552.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01552.jpg)
Giá: 250k (giá b́a: $24.95)

Cuốn thứ 8: EVERYTHING I KNOW ABOUT BUSINESS I LEARN FROM MY MAMA by TIM KNOX (MS: 08)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01553.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01553.jpg)
Giá: 220k (giá b́a: $22.95)Cuốn thứ 10: TRADE LIKE JESSE LIVERMORE by RICHARD SMITTEN (MS: 10)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01563.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01563.jpg)
Giá: 480k (giá b́a: $49.95)

Cuốn thứ 11: SPIRITUAL SELLING by JOE NUNZIATA (MS: 11)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01562.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01562.jpg)
Giá: 220k (giá b́a: $22.95)

Cuốn thứ 12: THE SUCCESSFUL COACH by TERRI LEVINE (MS: 12)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01548.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01548.jpg)
Giá: 380k (giá b́a: $40)

Cuốn thứ 13: FOCUS ON VALUE by JAMES I.GRANT (MS: 13)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01551.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01551.jpg)
Giá: 480k (giá b́a: $49.95)

Cuốn thứ 14: CASH FLOW STRATEGIES by RICHARD & ANNA LINZER (MS: 14)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01559.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01559.jpg)
Giá: 860k (giá b́a: $90)

Cuốn thứ 15: MAKE YOUR MOVE & MAKE THE MOST OF YOUR LIFE by JIMMY CALANO (MS: 15)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01595.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01595.jpg)
Giá: 220k (giá b́a: $22.95)


Cuốn thứ 17: WINNING THE CASH FLOW WAR by FRED REWEY (MS: 17)
http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01537.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01537.jpg)
Giá: 250k (giá b́a: $24.95)

Cuốn thứ 18: HOW TO SELL TO AN IDIOT by JOHN HOOVER (MS 18)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01560.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01560.jpg)
Giá: 150k (giá b́a: $14.95)

Cuốn thứ 19: ESSENTIAL COMMUNICATION STRATEGIES by HERBERT L. HIRSCH (MS: 19)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01582.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01582.jpg)
Giá: 330k (giá b́a: $33.95)

Cuốn thứ 20: WHO'S AFRAID TO BE A MILLIONAIRE by KELVIN E. BOSTON (MS: 20)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01578.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01578.jpg)
Giá: 250k (giá b́a: $24.95)

Cuốn thứ 21: ASSET PROTECTION 101 by J.J. CHILDERS, J.D. (MS: 21)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01585.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01585.jpg)
Giá: 250k (giá b́a: $24.95)


Cuốn thứ 23: THE LITTLE BOOK OF VALUE INVESTING by CHRISTOPHER H. BROWNE (MS: 23)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01575.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01575.jpg)
Giá: 190k (giá b́a: $19.95)Cuốn thứ 25: THE ENTREPRENEURIAL by PAUL ORFALEA (MS: 25)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01587.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01587.jpg)
Giá: 290k (giá b́a: $29.95)


Cuốn thứ 27: THE SECRET LANGUAGE OF BUSINESS by KEVIN HOGAN (MS: 27)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01594.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01594.jpg)
Giá: 250k (giá b́a: $24.95)

Cuốn thứ 28: MARKETING BASIC FOR DESIGNERS by JANE D. MARTINE (MS: 28)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01574.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01574.jpg)
Giá: 810k (giá b́a: $85)

Cuốn thứ 29: GOLD-THE ONCE AND FUTURE MONEY by NATHAN LEWIS (MS: 29)
http://s1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/?action=view&current=DSC01567.jpg (http://s1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/?action=view&current=DSC01567.jpg)
Giá: 270k (giá b́a: $27.95)

Cuốn thứ 30: TRUMP STRATEGIES FOR REAL ESTATE by GEORGE H. ROSS (MS: 30)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01580.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01580.jpg)
Giá: 160k (giá b́a: $16.95) (PAPER BACK)

Cuốn thứ 31: TRUMP STRATEGIES FOR REAL ESTATE by GEORGE H. ROSS (MS:31)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/IMG_1161.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/IMG_1161.jpg)
Giá: 250k (giá b́a: $24.95) (HARD COVER)

Cuốn thứ 32: MAKING OF DR.PHIL by Shophia Dembling-Lisa Gutierrez (MS: 32)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/IMG_1162.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/IMG_1162.jpg)
Giá: 250k (giá b́a: $24.95)


Cuốn thứ 34: THE POWER OF POSITIVE PROFIT by GRAHAM FOSTER (MS: 34)

http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01558.jpg (http://i1014.photobucket.com/albums/af265/Talent_Nguyen/DSC01558.jpg)
Giá: 270k (giá b́a: $27.95)

Cuốn 35: I DIDN'T SEE IT COMING - the only book you'll ever need to avoid being blindsided in business
http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC00235.jpg (http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC00235.jpg)
Giá 250k ( giá b́a 25 $ ) HARD COVER


Cuốn 36: Be Smart Act Fast Get Rich - your game plan for getting it right in stock market
http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC00233.jpg (http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC00233.jpg)
Giá 250k ( giá b́a 25 $ ) HARD COVER


Cuốn 37: International economis indicators and CENTRAL BANKS
http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC00234.jpg (http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC00234.jpg)
Giá 550k ( giá b́a 70$ ) HARD COVER


Cuốn 38: QUIET MIND, FEARLESS HEART
http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC01859.jpg (http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC01859.jpg)
Giá 150k ( Giá b́a 15$ ) PAPER BACK


Cuốn 39:Sale brust - WORLD'S FASTEST (entrepreneurial) SALES TRAINING
http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC01868.jpg (http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC01868.jpg)
Giá 230k ( giá b́a 23$ ) HARD COVER


Cuốn 40:RADICAL TRUST - How today's great leaders convert people to partnershttp://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC01869.jpg (http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC01869.jpg)
Giá 250k ( giá b́a 25 $ ) HARD COVER


Cuốn 41: Health Matters- 8 steps that can save your life and your family health

http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC01865.jpg (http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC01865.jpg)
Giá 170k ( giá b́a 17$) PAPER BACK


Cuốn 42: First-time leaders of small Groups
http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC01858.jpg (http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC01858.jpg)
Giá 400k ( giá b́a 45$ ) HARD COVER


Cuốn 42: Survival skills in financial services - strategies for turbulent times
http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC01860.jpg (http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC01860.jpg)
Giá 500k ( giá b́a 50$ ) HARD COVERCuốn 43: Ron's road to Wealth
http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC01862.jpg (http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC01862.jpg)
Giá 280k ( giá b́a28$ ) HARD COVER


Cuốn 44: THE STORY WE FIND OURSELF IN
http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC01861.jpg (http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC01861.jpg)
Giá 220k (giá b́a 220$ ) HARD COVER


Cuốn 45: TRADE LIKE WARREN BUFFETT
http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC01867.jpg (http://i319.photobucket.com/albums/mm448/phanquang144/DSC01867.jpg)
Giá 500k ( giá b́a 50$ ) HARD COVER


ĐẶT BIỆT: M̀NH FREE SHIP CHO CÁC BẠN NÀO TRONG QUẬN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHÁ.
[U]LIÊN HỆ:
Phone: 0122 275 8691 TÀI
Email: vantai1991@gmail.com
Add: 22/7B Luong Dinh Cua Q2 TpHCM

Nhà sách online Sach365.com (http://sach365.com)