PDA

View Full Version : Dịch tiếp nè các bạn ơi...newcomer
02-02-2007, 06:20 PM
Xin các bạn dịch cho các câu sau, thực sự từ vựng th́ biết nhưng dịch sao cho phù hợp th́ thật là khó:
why don’t you set the cases on that desk?
Thanks, they’re very heavy
Where do you think we should put the new printer?
Put it in the central office, I’d say.
Isn’t it looks like Anna to volunteer?
Yes, she’s very generous with her time.
Hỏi “when are you leaving?”, the response is “In a few hours, probably”.
Has Mr. Prento completed the proposal yet?
®He turned in a draft Friday afternoon.

He left his desk a complete mess.
He promised to return the proposal.

Whom could I see about reparing this condenser?

2. các bài tập này các bạn dịch giúp và giải hộ ḿnh:
I play records on the radio.
I go to court and defend people’s rights.
I operate on people in a hospital.
I present the weather forecast.
You pay me when you buy something at the store.
I introduce speakers and performer at a public event.
I buy and sell stocks and bonds.

Who am I?

3. Dịch bài văn sau:

Limping puppy
A store owner was tacking a sign above his door that read “Puppies For Sales”. Signs like that have a way of attracting small children, and sure enough, a little boy appeared under the store owner’s sign.
“How much are you going to sell the puppy for?” he asked. The store owner replied, “Any-where from $30 to 50”. The little boy reached in his pocket and pulled out some change. “ I have $2.37”, he said. “Can I please look at them?”.
The store owner smiled and whistled and out of the kennel came Lady, who ran down the aisle of his store followed by five teeny, tiny balls of fur. One puppy was lagging considerably behind. Immediately, the little boy singled out the lagging, limping puppy and said: “What’s wrong with that little boy?”.
The store owner explained that the veterinarian had examined the little puppy and had discovered it didn’t have a hip socket. It would always be lame. The little became excited. “That is the little puppy that I want to buy”.
The store owner said, “No, you don’t want to buy that little dog. If you really want him, I’ll give him to you.”
The little boy got quite upset. He looked straight into the store owner’s eyes, pointing his finger, and said, “I don’t want you to give him to me. That little dog is quite worth every bit as much as all the other dogs and I’ll give you $2.37 now, and 50 cents a month until I have him paid for.”
The store owner countered, “You really don’t want to buy this little dog. He is never going to be able to run and jump and play with you like the other puppies”.
To this, the little boy reached down an rolled up his pant leg to reveal a badly twisted, crippled left leg supported by a big metal brace. He looked up at the store owner and softly replied:
“Well, I don’t run so well myself. And the little puppy will need some one to understand”.

Thanks a lot!

vu_huong08
03-02-2007, 11:42 PM
1 _ Tại sao ban k đặt những chiếc túi xách ấy ở trên bàn ?
Cám ơn, nhưng chúng rất nặng
Bạn nghĩ xem chúng ta đặt máy in mới này ở đâu ?
Đặt nó ở giữa phòng đi. _ Tôi nói
Liệu Anna có thích
Vâng , cô ấy rất phóng khoáng với khoảng thời gian của cô ấy
Khi nào bạn rời khỏi ? Trả lời " Có lẽ 1 vài giờ nữa "
Anh Prento đã hoàn thành lời cầu hôn lúc đó chưa ?
Anh ấy đã nộp bản thảo vào trưa thứ sáu
Anh ấy rời khỏi bàn của anh ta 1 cách lộn xộn
Anh ấy hứa quay trở lại để cầu hôn
tôi có thể nhìn thấy ai sửa chữa .....

ThaoVi
04-02-2007, 06:21 AM
why don’t you set the cases on that desk?
Tại sao bạn không đặt những thùng/hộp ấy xuống bàn?
Thanks, they’re very heavy
Cám ơn, chúng nó rất nặng
Where do you think we should put the new printer?
Bạn nghĩ chúng ta nên đặt cái máy in mới ở đâu?
Put it in the central office, I’d say.
Đặt nó trong văn pḥng chính, theo ư tôi.
Isn’t it looks(Doesn't it look) like Anna to volunteer?
[Câu này đă đuọc gút ngắn, ngụ ư nguyên câu: Doesn't it look like Anna(wants) to volunteer (to help)?]
Dường như (Xem như là) Anna muốn t́nh nguyện góp/giúp sức, phai khong?
Yes, she’s very generous with her time.
[Nếu dịch theo câu>>> Vâng, cô ta rất rộng răi với thời gian của cô]
Ngụ ư câu>>>Vâng, cô ta rất rộng lượng (không ngại) chia/dành thời gian của cô giúp người khác.
Hỏi “when are you leaving?”, the response is “In a few hours, probably”.
Hỏi: "Khi nào bạn đi/khởi hành?", câu trả lời là: "Có thể trong vài tiếng nữa".
Has Mr. Prento completed the proposal yet?
[proposal có nghĩa là lời cầu hôn, but in this context it means a plan or a scheme]
Ông Prento đă hoàn tất bản kế hoạch chưa?
®He turned in a draft Friday afternoon.
Ông ta đă nộp bản thảo/bản nháp hôm trưa thứ sáu.
He left his desk a complete mess.
Ông ta đă để bàn làm việc của ḿnh rất lộn xộn/hổn loạn.
He promised to return the proposal.
Ông ta hứa sẽ đưa lại bản kế hoạch.
Whom could I see about reparing (repairing) this condenser?
Tôi có thể t́m/gặp ai để (bàn)về chuyện sửa cái máy chuyển hơi nước này?[Vi không biết dịch condenser có đúng hay không? A condenser is a device used to liquefy vapor]

2. các bài tập này các bạn dịch giúp và giải hộ ḿnh:

I play records on the radio.
[Nếu dịch theo câu>>> Tôi chơi dĩa nhạc trên radio]
Ngụ ư: Tôi để nhạc cho đài phát thanh.
>>> I am a radio deejay

I go to court and defend people’s rights.
Tôi đến ṭa án và biện hộ quyền lợi cho người ta.
Chức vụ: a defense attorney

I operate on people in a hospital.
Tôi làm giải phẩu/phẩu thuật cho người ta ở bịnh viện.
Chức vụ gọi là: A surgeon

I present the weather forecast.
Tôi tŕnh bày/diễn đạt về dự báo thời tiết.
>>> a meteorologist

You pay me when you buy something at the store.
Bạn trả tiền cho tôi khi bạn mua đồ ở tiệm.
>>> a store owner

I introduce speakers and performer at a public event.
Tôi giới thiệu những thuyết tŕnh viên và những tŕnh diễn viên ở buổi hội hợp công cộng.
>>> an emcee

I buy and sell stocks and bonds.
Tôi mua bán cổ phiếu và bonds(chứng khoáng) [Vi không biết dịch bonds = chứng khoáng có đúng hay không]
>>> a broker


3. Dịch bài văn sau:

Limping puppy
A store owner was tacking a sign above his door that read “Puppies For Sales”. Signs like that have a way of attracting small children, and sure enough, a little boy appeared under the store owner’s sign.
“How much are you going to sell the puppy for?” he asked. The store owner replied, “Any-where from $30 to 50”. The little boy reached in his pocket and pulled out some change. “ I have $2.37”, he said. “Can I please look at them?”.
The store owner smiled and whistled and out of the kennel came Lady, who ran down the aisle of his store followed by five teeny, tiny balls of fur. One puppy was lagging considerably behind. Immediately, the little boy singled out the lagging, limping puppy and said: “What’s wrong with that little boy?”.
The store owner explained that the veterinarian had examined the little puppy and had discovered it didn’t have a hip socket. It would always be lame. The little became excited. “That is the little puppy that I want to buy”.
The store owner said, “No, you don’t want to buy that little dog. If you really want him, I’ll give him to you.”
The little boy got quite upset. He looked straight into the store owner’s eyes, pointing his finger, and said, “I don’t want you to give him to me. That little dog is quite worth every bit as much as all the other dogs and I’ll give you $2.37 now, and 50 cents a month until I have him paid for.”

The store owner countered, “You really don’t want to buy this little dog. He is never going to be able to run and jump and play with you like the other puppies”.
To this, the little boy reached down an rolled up his pant leg to reveal a badly twisted, crippled left leg supported by a big metal brace. He looked up at the store owner and softly replied:
“Well, I don’t run so well myself. And the little puppy will need some one to understand”.

Thanks a lot!

Chú chó con với bước chân đi khập khễnh (không biết dịch đúng khong nừa :) )

Ông chủ tiệm đang dán cái bảng hiệu có ḍng chữ "Chó con cho bán" lên cánh cửa tiệm. Những bảng hiệu như thế thường có cách lôi cuốn những đứa trẻ, và đúng y như vậy, có một cậu bé đă xuất hiện dưới tấm bảng của ông.

"Ông dự định bán bao nhiêu một con chó thế?" Cậu bé hỏi.
"Khoảng $30 đến $50", ông chủ tiệm đáp.
Cậu bé tḥ tay vào túi và móc ra những đồng tiền lẽ.
"Cháu có $2.37", cậu bé nói: "Ông làm ơn cho cháu xem chúng được không?"

Ông chủ tiệm cười rồi huưt sáo, và từ trong chuồng con Lady(chó mẹ) chạy ra. Nó chạy xuống dọc theo lối đi của tiệm ông, theo sau là 5 chú chó con đầy lông bé tí teo. Có một con bị thụt lùi tuốt luốt ở phía sau. Ngay lúc ấy, cậu bé chỉ chăm chú đến con chó đang bị thụt lùi, đi khập khễnh ấy và hỏi: "Chuyện ǵ đă xảy đến với chú chó nhỏ ấy vậy?"

Ông chủ tiệm giải thích rằng bác sĩ thú ư đă khám nghiệm cho con chó ấy và đă khám phá ra là nó không có chậu xương eo (không biết đúng không). Nó sẽ bị tật suốt đời. Cậu bé hớn hở : "Đó là chú chó con mà cháu muốn mua".

Ông chủ tiệm nói: "Không, cháu không muốn (nên) mua con chó nhỏ đó đâu. Nếu cháu muốn th́ ông sẽ tặng nó cho cháu".

Cậu bé bỗng dưng tức giận. Cậu nh́n thẳng vào mắt ông chủ tiệm, chỉ tay và nói: "Cháu không muốn ông tặng nó cho cháu. Con chó ấy đáng giá mỗi từng cắt như những con chó khác. Cháu tră ông $2.37 bây giờ và 50 xu mỗi tháng đến khi nào cháu tră hết giá tiền của nó".

Ông chủ tiệm phản kháng: "Cháu thật sự không muốn(nên) mua con chó này. Nó sẽ không bao giờ có thể chạy nhảy và đùa chơi với cháu như những con chó khác đâu".

Nghe thế, cậu bé cúi xuống kéo ống quần ḿnh lên để lộ ra cái chân trái đă bị găy và tàn phế, đang được chống đỡ bằng cái nẹp/nạn sắc lớn. Cậu ngẩng lên nh́n ông chủ tiệm và nhỏ nhẹ đáp: "Th́ cháu cũng không thể chạy được. Con chó ấy cần có ngừơi cảm thông với nó".

Câu chuyện thật có ư nghĩa. Vi không biết ḿnh dịch có đúng ư hết hay không; nếu Vi có dịch sai hoặc sơ sót câu nào, mong các bạn khác bổ sung thêm nha. Thanks.

Best wishes.

dv2n
13-02-2007, 08:18 PM
Bán chó con

Chủ một cửa hàng bách hóa đính kèm trên bảng hiệu ở cửa hàng ḍng chữ "Bán chó con". Bảng hiệu liền thu hút trẻ nhỏ ngay, và đúng như vậy, một cậu bé đă đến dưới bảng hiệu của chủ cửa hàng bách hóa. "Ông định bán những con chó nhỏ với giá bao nhiêu?", cậu bé hỏi. Chủ cửa hàng bách hóa trả lời: "Bất cứ giá nào từ 30 đô la đến 50 đô la".

Cậu bé lấy trong túi và đặt ra ngoài một ít tiền lẻ. "Cháu có 2 đô la 37 xu", cậu bé nói. "Làm ơn cho cháu nh́n chúng được không?".

Chủ cửa hàng bách hóa mỉm cười, huưt gió và đi xuống chuồng chó. Ở đằng sau là một con chó đang bị cách ly. Ngay lập tức cậu bé phát hiện ra con chó khập khiễng, đi chậm phía sau và nói: "Có điều ǵ không b́nh thường với con chó nhỏ này à?".

Chủ cửa hàng bách hóa giải thích rằng bác sĩ thú y đă khám bệnh cho con chó nhỏ này và phát hiện ra nó không có cái hông. Nó sẽ luôn luôn đi khập khiễng và luôn luôn bị tật. Cậu bé cảm thấy bị kích động và nói: "Đó là con chó nhỏ mà cháu muốn mua".

"Không, cháu không nên mua con chó nhỏ đó. Nếu cháu thật muốn nó, chú sẽ tặng nó cho cháu", chủ cửa hàng bách hóa nói.

Cậu bé nhận được kết quả hết sức bất ngờ. Cậu nh́n thẳng vào trong đôi mắt của ông chủ cửa hàng bách hóa, chỉ ngón tay về phía con chó và nói: "Cháu không muốn chú tặng con chó cho cháu. Con chó nhỏ đó trị giá nhiều như tất cả con chó khác và cháu sẽ trả giá đầy đủ. Nói tóm lại, cháu sẽ đưa cho chú 2 đô la 37 xu bây giờ, và 50 xu mỗi tháng cho đến khi cháu trả hết cho chú".

Chủ cửa hàng bách hóa lưỡng lự và khuyên: "Thật ra cháu không nên mua con chó nhỏ này. Nó không thể nhảy và chơi với cháu như những con chó khác".

Đến đây, cậu bé cúi xuống và ôm con chó đang thở hổn hển, cái chân bị xoắn rất xấu, chân trái bị tật được chống giữ bởi một thanh chống kim loại lớn. Cậu bé nh́n chủ cửa hàng bách hóa và trả lời một cách nhẹ nhàng: "Tốt, cháu không đi dạo một ḿnh, và con chó nhỏ sẽ cần một người nào đó quan tâm đến!".

QUỐC DŨNG (Theo Chicken Soup) (tuoitre.com.vn đă đăng cách đây một thời gian, bạn đọc như là một tài liệu tham khảo nhé )