PDA

View Full Version : english idiomslegam
27-10-2010, 11:16 PM
Tài liệu ḿnh t́m được, xin chia sẻ cùng mọi người

bee_iris
28-10-2010, 01:13 AM
H̀ h́, hay lém
Mà ấn tượng đầu tiên khi mở ra đó là những con chữ to đùng đùng đập vào mắt ^^
Xin mạn phép trích vài ḍng đầu để các bạn có thể biết được về kiểu nội dung của tài liệu idioms này


cat's whiskers : to think you are the best , ex: "he thinks he's the cat's whiskers!"
like the cat that's got the cream: look very pleased with yourself, ex " he looks like the cat that's got the cream"