PDA

View Full Version : Phương Pháp Học Tiếng Anh Của MA Ng Quốc Hùng ,www.bea.vnrongreu333
23-10-2010, 11:57 AM
Ḿnh thấy cái này cũng hay nên up lên cho mọi người, cố gắng nghe hết nha ,c̣n muốn file video th́ qua Đại Học Công Nghiệp Tp HCM ḿnh chép cho
Dt: 0912110040
:79::11_002:

http://www.megaupload.com/?d=L20H29DC
Bai 1 - Loi noi dau
Bai 2 - Lam the nao de hoc tot
Bai 3 - Ky thuat nghe bai 1
Bai 4 - Ky thuat nghe bai 2
Bai 5 - Ky thuat nghe bai 3
Bai 6 - Ky thuat nghe bai 4
Bai 7 - Ky thuat nghe bai 5
Bai 8 - Ky thuat noi bai 1
Bai 9 - Ky thuat noi bai 2
Bai 10 - Ky thuat noi bai 3
Bai 11 - Nang cao von tu vung bai 1
Bai 12 - Nang cao von tu vung bai 2
Bai 13 - Ky thuat doc bai 1
Bai 14 - Ky thuat doc bai 2
Bai 15 - Ky thuat viet
Chuc moi nguoi hoc tot