PDA

View Full Version : Bai tap so sanh adj va advvuonghy
19-10-2010, 08:59 PM
Put the adjectives / adverbs in comparative or superlative form

Lan sings ……………….. ( sweet ) than Hoa
Mai is ………………… ( tall ) of the four girls
Your accent is ………………….. ( bad ) mine
There was a storm yesterday. Today, the weather’s ……………… ( beautiful )
He runs …………………. ( fast ) of all
Which one of the three books do you think is …………… ( interesting ) ?
Which hotel is …………. ( far ) from the airport, The Renaissance or The Camellia

flora_quynh_anh
21-12-2010, 07:21 PM
Put the adjectives / adverbs in comparative or superlative form

Lan sings sweeter ( sweet ) than Hoa
Mai is the tallest ( tall ) of the four girls
Your accent is worse than ( bad ) mine
There was a storm yesterday. Today, the weather’s more beautiful ( beautiful )
He runs the fastest ( fast ) of all
Which one of the three books do you think is the most interesting ( interesting ) ?
Which hotel is farther ( far ) from the airport, The Renaissance or The Camellia

dieu_vien95
21-12-2010, 07:34 PM
Put the adjectives / adverbs in comparative or superlative form

Lan sings sweeter ( sweet ) than Hoa
Mai is the tallest ( tall ) of the four girls
Your accent is worse than ( bad ) mine
There was a storm yesterday. Today, the weather’s more beautiful ( beautiful )
He runs the fastest ( fast ) of all
Which one of the three books do you think is the most interesting ( interesting ) ?
Which hotel is farther ( far ) from the airport, The Renaissance or The Camellia

V góp í 1 tí!:69:
Câu 1 : sweetlier

flora_quynh_anh
21-12-2010, 07:41 PM
V góp í 1 tí!:69:
Câu 1 : sweetlier

Tks bạn, m` không để ư! :48_002:
Nhưng tiện ḿnh chỉnh lại tí: "More sweetly".

Với trạng từ th́ không dùng dạng so sánh ngắn mà!!! :)

junsu_xiah95
22-12-2010, 02:53 PM
Lan sings ………more sweet……….. ( sweet ) than Hoa
Mai is ………the tallest………… ( tall ) of the four girls
Your accent is …………worse than……….. ( bad ) mine
There was a storm yesterday. Today, the weather’s ………more beautiful…… ( beautiful )
He runs ………fastest…………. ( fast ) of all
Which one of the three books do you think is ………the most interesting… ( interesting ) ?
Which hotel is ……further……. ( far ) from the airport, The Renaissance or The Camellia
du'ng ko?????????????????

flora_quynh_anh
22-12-2010, 03:19 PM
Lan sings ………more sweet……….. ( sweet ) than Hoa


Câu này hôm qua ss mới check cho :13_002: => More sweetly bạn nhé!

He runs ………fastest…………. ( fast ) of all

Phải có the nha!


Which hotel is ……further……. ( far ) from the airport, The Renaissance or The Camellia

Câu này dùng further cũng được nhưng dùng farther thích hợp hơn bạn à!!! :32_002:

SUPER UFO
22-12-2010, 04:13 PM
Câu này đă có người hỏi rồi.
Which hotel is ……further……. ( far ) from the airport, The Renaissance or The Camellia

--> Which hotel is the farther from the airport, The Renaissance or The Camellia

dieu_vien95
22-12-2010, 04:37 PM
Câu này đă có người hỏi rồi.
Which hotel is ……further……. ( far ) from the airport, The Renaissance or The Camellia

--> Which hotel is the farther from the airport, The Renaissance or The Camellia
UFO ơi! 'farther' sao lại có 'the'???
@ quynh anh: farthur và ferther giống nhau mà???

flora_quynh_anh
22-12-2010, 05:00 PM
UFO ơi! 'farther' sao lại có 'the'???
@ quynh anh: farthur và ferther giống nhau mà???

Không khác nhau nhưng chủ yếu nói khoảng cách dùng farther ss ạ.

C̣n further th́ nói khoảng cách và sự bổ sung nữa nên theo em nên để farther ở đây! :)

SUPER UFO
22-12-2010, 10:24 PM
UFO ơi! 'farther' sao lại có 'the'???
@ quynh anh: farthur và ferther giống nhau mà???
Tôi nhớ trước đây câu này cho dưới dạng chọn đáp án A,B,C,D nhưng trong đó chỉ có 1 đáp án đúng là THE FARTHER. C̣n câu này cho điền từ, theo tôi nghĩ th́ có 2 khả năng :
- Which hotel is farther from the airport, The Renaissance or The Camellia

- Which hotel is the farther from the airport, The Renaissance or The Camellia.(the farther (n): cái xa hơn)

Khi so sánh giữa 2 đơn vị , người ta thường so sánh hơn(cũng có thể là so sánh nhất )
- I like Betty and Maud, but I think Maud is the nicer/nicest of the two.(Micheal Swan)

wthang
27-06-2011, 04:08 PM
Put the adjectives / adverbs in comparative or superlative form

Lan sings ……………sweetter….. ( sweet ) than Hoa
Mai is ……………taller…… ( tall ) of the four girls
Your accent is ……worse…………….. ( bad ) mine
There was a storm yesterday. Today, the weather’s …more beatiful…………… ( beautiful )
He runs ……………faster……. ( fast ) of all
Which one of the three books do you think is …more…interesting……… ( interesting ) ?
Which hotel is …farer………. ( far ) from the airport, The Renaissance or The Camellia

bai nay kho qua

<@_@> Great Grand School
18-10-2011, 06:37 PM
Lan sings ………sweetlier……….. ( sweet ) than Hoa
Mai is ………the tallest………… ( tall ) of the four girls
Your accent is ……the worst………….. ( bad ) mine
There was a storm yesterday. Today, the weather’s ……more beautiful………… ( beautiful )
He runs ………the fastest…………. ( fast ) of all
Which one of the three books do you think is ……the most interesting……… ( interesting ) ?
Which hotel is …farthest………. ( far ) from the airport, The Renaissance or The Camellia?:21_002: