PDA

View Full Version : Bài 13: Học tiếng Anh thương mại qua Audition Englishtaurus_ngoclinh
15-10-2010, 10:17 AM
Bài 1: Học tiếng Anh thương mại qua Audition English (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=33543)
Bài 2: Học tiếng Anh thương mại qua Audition English (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=33978)
Bài 3: Học tiếng Anh thương mại qua Audition English (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=34988)
Bài 4: Học tiếng Anh thương mại qua Audition English (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=35071)
Bài 5: Học tiếng Anhthương mại qua Audition English (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=35115)
Bài 6: Học tiếng Anh thương mại qua Audition English (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=367609#post367609)
Bài 7: Học tiếng Anh thương mại qua Audition English (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=37839)
Bài 8: Học tiếng Anh thương mại qua Audition English (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=369712#post369712)
Bài 9: Học tiếng Anh thương mại qua Audition English (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=38219)
Bài 10: Học tiếng Anh thương mại qua Audition English (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=38324)
Bài 11: Học tiếng Anh thương mại qua Audtion English (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=370510#post370510)
Bài 12: Học tiếng Anh thương mại qua Audition English (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=38406)

Các bạn thân mến!

Các bạn đă chờ đợi lâu rồi phải không ạ? Hôm nay chúng ta học về cách thuyết tŕnh về phân tích kết quả : tại chi nhánh nước ngoài, đă làm ra sản phẩm mới ǵ, phản ứng của mọi người về sản phẩm mới đó như thế nào? Tôi mang đến 4 cấu trúc trong ngày hôm nay. Các phản ứng mà khách hàng nam và khách hàng nữ đề cập đến sẽ khác nhau. V́ vậy hôm nay chúng ta học 4 cách nói: trong tương lai chúng ta tiến hành dùng chiến lược như thế này là được rồi.

P1 Episode 2-6: Kết quả đánh giá thử nghiệm sản phẩm

http://www.youtube.com/watch?v=X4CEpGjGeIY

Bài khóa


user (male ): Today’s topic is an evaluation of the new product demonstration.- Chủ đề hôm nay sẽ là đánh giá về việc trưng bày giới thiệu sản phẩm mới. user (male): First, turn your attention to the chart. - Trước tiên các bạn hăy xem biểu đồ này.
user (male): This is the result of reactions from our male and female customers. - Đây là kết quả nghiên cứu phản ứng của khách hàng nam và nữ.
interviewer3: What specific factors did you research? -m Bạn đă nghiên cứu nhân tố cụ thể nào?
user (male): We looked at price, design, durability, weight and portability.Chúng tôi đă căn cứ vào giá cả, thiết kế, độ bền, trọng lượng và tính linh động của sản phẩm.
user (male): Male customers showed satisfaction with price, design and portability.Khách hàng nam thể hiện sự thỏa măn về giá cả, thiết kế và sự phổ biến của sản phẩm.
user (male): Female counterparts showed little satisfaction aside from weight and durability.Ngoài trọng lượng và độ bền của sản phẩm, khách hàng nữ thể hiện rất ít sự hài ḷng
user (male): For female customers, we failed to satisfy them sufficiently.Đối với các khách hàng nữ, chúng tôi đă thất bại trong việc hoàn toàn thỏa măn họ.
user (male): Actually, they emphasized interest in design and weight.Bởi lẽ bọn họ thực sự rất quan tâm tới thiết kế và trọng lượng sản phẩm.
interviewer2: Considering the product’s characteristics,Nếu xem xét đặc tính sản phẩm,
interviewer2: it won’t be easy to meet the price and all their needs.th́ việc cân bằng giá cả với tất cả các nhu cầu của họ là điều không hề dễ.
user (male): That is correct, but our brand strategy is to make high quality.Đúng vậy, nhưng chiến lược về thương hiệu của chúng ta là để tạo nên những sản phẩm có giá trị cao.
user (male): Therefore, it's dangerous to regard price as being of utmost value.V́ thế việc coi giá cả là một giá trị quan trọng nhất là điều hết sức nguy hiểm.
interviewer2: That is a good point.Tốt lắm.
user (male): Now, from this research I have come to this conclusion.Từ nghiên cứu này giờ tôi sẽ kết luận tại đây.
user (male) : When launching a new product, considering customers’ gender is important.Nếu muốn bán một sản phẩm mới th́ điều quan trọng là phải xem xét giới tính của khách hàng.
user (male): To satisfy both male and female customers, Để thỏa măn cả hai đối tượng khách hàng nam và nữ,
user (male): it is desirable to consider product design and portability.th́ chúng ta cần phải xem xét thiết kế và tính linh động của sản phẩm.

Hướng dẫn mở rộng1.Male customer showed satisfaction with the price, design and protability
protability
Biểu hiện đầu tiên, cùng xem thử về phản ứng của khách hàng nam nhé. Là cách nói rằng: Khách hàng nam thường dễ tính hơn, dễ hài ḷng, thỏa măn. Các khách hàng nam cho thấy sự hài ḷng thỏa măn về những yêu cầu liên quan đến : Giá cả, mẫu mă thiết kế, tính phổ biến/xu thế.
Thỏa măn, hài ḷng c̣n từ ǵ nữa không ạ? satisfaction cho thấy sự hài ḷng, thỏa măn về… Male customer showed satisfaction with the price, design and protability
Protability sự phổ biến


2. counterpart, Female counterparts showed little satisfaction aside from weight and durability
Tiếp theo chúng ta cùng thử xem phản ứng của khách hàng nữ thế nào nhé.Khách hàng nữ hơi khó tính phải không ạ, nên cho thấy 1 sự không hài ḷng lớn về cân nặng, cả trong và ngoài. Đây là biểu hiện hơi phủ định 1 chút ạ. Female counterparts từ đồng nghĩa với đối tượng khách hàng là counterpart, Female counterparts showed little satisfaction aside from weight and durability
Giờ chúng ta nên xem qua 1 chút về các từ ở câu trên nhé
Little có nghĩa là rất ít, hầu như không có
Hầu như là không hài ḷng. Showed little satisfaction
A side from có nghĩa là bên cạnh 1 cái ǵ đó hoặc ngoài cái ǵ đó ra
Durability là độ bền của sản phẩm
Câu này có ư nghĩa là: khách hàng nữ không thực sự hài ḷng về cân nặng và độ bền của sản phẩm
Thỏa măn là satisfaction
Không thấy thỏa măn, hài ḷng là show a little satisfaction

3.When launching a new product, considering custumer’s gender is important
Đây là sự thật, nhưng chiến lược của thương hiệu chúng ta là làm ra những sản phẩm chất lượng tốt, tôi muốn đưa ra ư kiến như vậy. that’s correct, that’s correct công nhận vế trước, but our brand strategy is to make high quality các bạn nhớ kỹ cách nói đi kèm này nhé.
Khi đưa ra sản phẩm mới, việc quan tâm tới giới tính của khách hàng là cực kỳ quan trọng. để các khách hàng nữ hài ḷng hơn, những khách hàng nam có thể hài ḷng hơn nữa th́ phải làm tốt hơn nữa.Việc xem xét đến giới tính của khách hàng when launching a new product, considering custumer’s gender is important
Consider là cân nhắc, xem xét.
Gender là giới tính
Khi nào? yes, when lauching a new product , khi sản phẩm mới được tung ra thị trường.Để có thể học các bài học các bạn hăy clickvào đây (http://ae.goonline.vn)và làm theo hướng dẫn