PDA

View Full Version : CẤu Trc Cu VỚi ĐỘng TỪ Đi KmBăng_75
06-10-2010, 08:00 PM
Cu hỏi của Nguỵt từ Vịt Nam: Ti mún bít sự khác nhau giữa "start doing " và "start to do".
Và cu hỏi của Ana Isabel Alcantara Martin: Ti mún bít tại sau trong các cu tíng Anh, sau đ̣ng từ 'stop' thường dùng đ̣ng từ nguyn th̉ - an infinitive, "After playing football for two hours he stopped to have lunch". Đi khi ti th́y có đ̣ng từ thường đi cùng đ̣ng từ Stop nhưng cũng có khi là danh đ̣ng từ -ing.

(http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1837_aae/rams/aae_grees_inf_gerund.ram)
Gareth Rees trả lời:


Bạn Nguỵt và bạn Ana Isabel thn ḿn, cảm ơn các bạn đã đặt cu hỏi v̀ cùng ṃt chủ đ̀.
Cu hỏi của hai bạn đ̀u v̀ ću trúc đ̣ng từ trong tíng Anh. Đi khi theo sau ṃt đ̣ng từ là ṃt đ̣ng từ khác.
Chẳng hạn: I want to play tennis. Đ̣ng từ thứ nh́t là want, và đ̣ng từ thứ hai là play.
Ṃt ví dụ khác: I enjoy playing tennis. Đ̣ng từ thứ nh́t là enjoy, và đ̣ng từ thứ hai là play.
Tuy nhin ở trong cu thứ hai chúng ta khng dùng đ̣ng từ nguyn th̉'to play', mà chúng ta nói 'playing'. Và đy là dạng danh đ̣ng từ, "the gerund form of a verb", như playing, starting.
Với ću trúc cu: Verb + to + infinitive, 'I want to play' - là ṃt ću trúc ŕt thng dụng trong tíng Anh.
Tương tự ću trúc verb + gerund, 'I enjoy playing' cũng ṿy. Nhưng có ṃt ś đỉm chúng ta c̀n chú ý.
Ṃt ś đ̣ng từ chỉ có th̉ đi cùng to + infinitive, chẳng hạn như đ̣ng từ to want, "I want to play tennis."
Ṃt ś đ̣ng từ chỉ có th̉ đi cùng the gerund, chẳng hạn đ̣ng từ to enjoy. "I enjoy playing tennis."
Ṃt ś đ̣ng từ có th̉ đi cùng với cả hai mà khng làm cho cu thay đ̉i nghĩa trong khi ṃt ś đ̣ng từ khác có th̉ đi cùng với cả hai nhưng khi đó mang nghĩa khác nhau.
Và cu hỏi của bạn Nguỵt là v̀ ṃt đ̣ng từ có th̉ dùng với cả hai ću trúc mà khng có sự khác bịt v̀ nghĩa trong cu.
Với đ̣ng từ 'start', bạn có th̉ nói 'start to do' và 'start doing', chẳng hạn: "Last year I started learning Chinese" hay "Last year I started to learn Chinese."
Cả hai cu đ̀u đúng và đ̀u có nghĩa là Năm ngoái ti bắt đ̀u học tíng Trung Qúc.
Với cu hỏi của bạn Ana Isabel thì là v̀ trường hợp của đ̣ng từ 'stop'.
Đ̣ng từ 'Stop' có th̉ được theo sau bằng cả to + infinitive hay danh đ̣ng từ - the gerund - nhưng với đ̣ng từ này thì với m̃i ću trúc mang ṃt nghĩa khác nhau.
Chúng ta có hai ví dụ: "He stopped to have lunch" và "He stopped having lunch" và có th̉ th́y là hai cu này khác nhau hoàn toàn v̀ nghĩa.
"He stopped having lunch "có nghĩa là anh ́y dừng lại khng típ tục ăn trưa, hay anh ́y đã ăn xong và khng ăn nữa. "He stopped having lunch because a friend was on the telephone."
Còn "He stopped to have lunch" có nghĩa là anh ́y dừng khng làm ṃt vịc gì đó đ̉ ăn trưa.
Trong ví dụ của Ana, "After playing football for two hours he stopped to have lunch." ta có th̉ th́y đ̀u tin anh ́y chơi bóng đá, sau đó anh ́y thi khng chơi nữa đ̉ ăn trưa.
Và có lẽ ti cũng xin dừng ở đy đ̉ đi úng trà - I shall now stop to have a cup of tea. Ti hy vọng đã có th̉ giải thích được các cu hỏi của các bạn và nhớ đừng qun vít thư cho BBC nhé - Don't stop writing to the BBC!


Theo BBC