PDA

View Full Version : đố vui tiếng anh(khó nhăn răng)mai khanh linh
04-10-2010, 07:24 PM
câu đố nè ,giải dùm ḿnh gấp(dịch lun nha ,thanks mọi ng`):48_002:
1)there is a man standing over a dead body in a coffin ,and another walks in and asks ,who's in the coffin.The first man replies ,brothers and sisters ,i have none ,but this man's father is my fathers son
2) the more you take ,the more you leave behind (là cái j á )
3) What can burn the eyes ,sting the mouth ,yet be consumed?
:48_002: :48_002::48_002: :48_002:

Rabbit kute
04-10-2010, 10:04 PM
1)there is a man standing over a dead body in a coffin ,and another walks in and asks ,who's in the coffin.The first man replies ,brothers and sisters ,i have none ,but this man's father is my fathers son
1 ông đứng gần 1 xác chết trong quan tài
1 ông khác hỏi: ai ở trong đó
Ông kia trả lời: tôi ko có anh chị em nhưng bố của người này là con của bố tôi
Đáp: His son: con trai ông ta:21_002:
2) the more you take ,the more you leave behind (là cái j á )
Footsteps :bước chân (cái j càng đi càng để lại nhiều)
3) What can burn the eyes ,sting the mouth ,yet be consumed?
Cái j mà làm bỏng mắt(?), cay xè miệng : peppers hạt tiêu