PDA

View Full Version : KHIẾM NH l g???bo cap
16-09-2010, 11:00 AM
Em tra từ điển Việt Anh từ "khiếm nh" nhưng ẫn ko hi lng.
Thiệt tnh m ni, em cũng khng hiểu r "khiếm nh" l g trong Tiếng Vit. Cc anh chị định nghĩa n gip em ới + cho em từ tiếng Anh lun nha. Cm ơn

nguyentanquang
16-09-2010, 11:15 AM
Khiếm : Thiếu.
Nh : Nh nhặn/ Lịch sự/ đng hong.
Lời Đền Nghị Khiếm Nh : Indecent Proposal !
khiếm nh : indecent / impolite.

bo cap
16-09-2010, 12:22 PM
Khiếm : Thiếu.
Nh : Nh nhặn/ Lịch sự/ đng hong.
Lời Đền Nghị Khiếm Nh : Indecent Proposal !
khiếm nh : indecent / impolite.

mnh ko hon ton đồng tnh ới từ "indecent". Theo từ điển Cambridge th indecent:
morally offensive, especially in a sexual way .
cn theo Offord
thought to be morally offensive, especially because it involves sex or being naked.
theo cch định nghĩa của bạn th "khiếm nh" nghĩa l thiếu lịch sự, nghĩa n rộng hơn từ "indecent"

monkeyvinhcity
16-09-2010, 04:06 PM
impolite thi bạn :D

soc_trui
16-09-2010, 04:17 PM
Khng chỉ c từ impolite đu. Cn cc từ khc cũng c nghĩa l khiếm nh n: uncivil, discourteous

beheomap
16-09-2010, 06:40 PM
xi từ rude đi bạn