PDA

View Full Version : [Dis] Talk about the problem(s) you have experienced at schoolTă Diana
14-09-2010, 03:57 PM
Eg : Tôi không có nhiều bạn bè
Tôi không tự tin trong giao tiếp
Cách học c̣n mới lạ năm lớp 10 :83:
- Đưa ra ư kiến của riêng ḿnh về chủ đề này :D :14_002:-

bee_iris
14-09-2010, 04:11 PM
" I do not have many friends"
" I am not self-confident in communication"
Bạn nói đưa thêm í kiến là sao?
Bạn thử nêu í kiến của ḿnh trước đi đă :)

VŨ TUẤN HẢI
14-09-2010, 05:56 PM
Eg : Tôi không có nhiều bạn bè
Tôi không tự tin trong giao tiếp
Cách học c̣n mới lạ năm lớp 10 :83:
- Đưa ra ư kiến của riêng ḿnh về chủ đề này :D :14_002:-

Thực sự tôi cũng k hiểu ư của bạn, bạn hăy diễn đạt sao cho mà người khác có thể hiểu nhé ! :fingerscrossed:

Tă Diana
15-09-2010, 03:08 PM
bạn hăy nói những điều khó khăn ḿnh gặp phải = t.anh nhé :x

Lam Vy
16-09-2010, 06:16 PM
Oh

I'm a student who in the 10 math class

but I don't really like albraic because it's too hard and i can't understand anything

what should I do?