PDA

View Full Version : Một số cụm từbabyl
10-09-2010, 04:06 PM
:83:1.Go S.where for a vacation : đi nghỉ mát ở nơi nào đọ
2.Gain( the) experience of... in... : có kinh nghiệm ǵ về....
3.Be to one's satisfaction : đáp ứng nhu cầu của ại
4.To be in complete ignorance of... : hoàn toàn chẳng biết ǵ về...
5.Wish S.O many happy returns : chúc ai đó sinh nhật vui vẻ.
6.Make the best use of : tận dụng tối đa
7.In the absence of S.O : trong khi ai đó vắng măt.
8.Coexist with S.O : cùng tồn tại trong cùng một thời gian hoặc địa điệm
9.A wide range of ... : đa dạng về...