PDA

View Full Version : Cần cc tm cc cu chuYện qua hnh ảnh đơn giảnkittenkut3
05-09-2010, 12:11 AM
Hi cả nh! Tnh hnh l dạo nY mnh đi dỗ trẻ con từ b đến nhớ m trẻ con th kh nhập tm nn mnh đang tm những kiểu hnh ảnh dễ hiểu để dY V một số cu chuYện ngắn bằng hnh ảnh để tạo gamẹ Bạn no c nguồn haY biết 2-3 truYện g th cho mnh nh:P Tks nhiều:

brutal_death
09-09-2010, 10:35 PM
Hi cả nh! Tnh hnh l dạo nY mnh đi dỗ trẻ con từ b đến nhớ m trẻ con th kh nhập tm nn mnh đang tm những kiểu hnh ảnh dễ hiểu để dY V một số cu chuYện ngắn bằng hnh ảnh để tạo gamẹ Bạn no c nguồn haY biết 2-3 truYện g th cho mnh nh:P Tks nhiều:
trn mạng c nhiều truyện lắm m điẻ hnh l tập doremon truyện tranh bằng tiếng anh rất dễ hiểu bạn thử tm nh ln google search