PDA

View Full Version : Gip VỚi!!!1QuynhThuong01
29-08-2010, 02:46 PM
c ai lm zm tui 1 bi văn bằng tiếng anh k?
Ni về hoại động hằng ngy của em.task 3 của SPEAKING ảk
gip zm đi tui đang cần gấp:86::55_003::39_002:

prettyboy_bmt58
29-08-2010, 03:10 PM
who can help me to learn english

PDũng
29-08-2010, 03:13 PM
who can help me to learn english
:62:hỏi vậy th b tay rồi

prettyboy_bmt58
29-08-2010, 03:14 PM
:shuriken:trời ơi. năm nay mnh học lớp 12 rồi, mnh c qu nhiều việc cần phải lm ai c thể gip mnh được khng, đặc biệt l bộ mn anh văn

prettyboy_bmt58
29-08-2010, 03:17 PM
cc ban ơi, c ai đ từng tri qua ki thi đại học chưa? chỉ cho mnh cch học v thời gian học ở nh thch hợp nhất với.:71: