PDA

View Full Version : Did, was,were,do,am, is, are- gip tớ, loạn cả ln rồi!!!bqhieu
26-08-2010, 03:03 PM
Tnh hnh l tớ khng thể phn biệt nổi trong th hiện tại đơn lc no th dng do, lc no th dng am, is, are. Chỉ biết mơ hồ l khi no mnh lm 1 ci g đ th dng dọ Điều ny khng biết đng khộng Tương tự như thệ Trong th qu khứ đơn tớ cũng bị loạn khng biết khi no dng did, khi no dng was, were. Chỉ biết long thong hnh như was, were đi với động từ thường g đ. Ai thạo về tiếng anh lm ơn gip tớ với! Thanks mun đời!!!

n.ha
26-08-2010, 03:20 PM
Tnh hnh l tớ khng thể phn biệt nổi trong th hiện tại đơn lc no th dng do, lc no th dng am, is, are. Chỉ biết mơ hồ l khi no mnh lm 1 ci g đ th dng dọ Điều ny khng biết đng khộng Tương tự như thệ Trong th qu khứ đơn tớ cũng bị loạn khng biết khi no dng did, khi no dng was, were. Chỉ biết long thong hnh như was, were đi với động từ thường g đ. Ai thạo về tiếng anh lm ơn gip tớ với! Thanks mun đời!!!
do-did-done l 3 dạng nguyn thể-qu khứ-phn từ 2 bạn nh.
Trong hiện tại đơn(present simple tense)v qu khứ đơn(past simple tense) th do v did đc dng theo hai mặt(Khng biết dng từ no nữa ):81:
1.Do-did l trợ động từ trong cu(Ch l trợ động từ nh bạn)n đc dng trong cu phủ định hoặc nghi vấn
Phủ định : S + don't/doesn't + V_infi(Tức l động từ nguyn thể khng chia đ bạn) ci ny l hiện tại đơn
Qu khứ đơn : S + didn't(did đi vs tất cả chủ ngữ) + V-infi
e.x: Hiện tại đơn : I don't like coffee
I didn't go to bed early yesterday.
Cu nghi vấn : khi đ do,does,did vẫn l trợ động từ nhưng n đc đặt ln đầu cu v khng c not nữa
DO / does+S+V-infi
Did +S +V-infi
Ch :Trong cu khẳng định,khi muốn nhấn mạnh th người ta thm do,does,did v trước động từ thường.

2.Do,did l động từ thường
Khi do,did l động từ thường th n mang nghĩa l lm,đ lm,... Khi đ bạn sử dụng n như một động từ chứ khng phải trợ động từ
* tobe :ĐỘng từ am,is,are m bạn nhắc đến gọi l động từ tobe.was,were l dạng qu khứ của tobe.Trong cu c động từ thường th khng đc thm tobe vo nữa.Đi sau động từ tobe l danh từ hoặc tnh từ.Động từ tobe mang ba nghĩa :l, th ,ở,bị,được(Ty thuộc vo văn cảnh m bạn dng 1 trong cc nghĩa trn)
e.x :I am a student
My parents are doctors
My sister is a beautiful girl
He is an engineer.

am đi vs chủ ngữ l I
are đi với chủ ngữ l they,we,You hoặc N số nhiều
is đi vs chủ ngữ l he,she,it hoặc danh từ số t
was đi với chủ ngữ l I,she,he,it hoặc danh từ số t
were đi với chủ ngữ l danh từ số nhiều hoặc they,we,you

bqhieu
26-08-2010, 03:48 PM
Bạn viết chi tiết gh! Tm tắt 1 tẹo no! Tức l nếu mang nghĩa l, th ,ở,bị,được th dng was, were, hoặc am, is, are. Cn cu c việc phải lm th dng do, did phỉa khng? Nhưng tớ v dụ nh!
ex : When you are sitting on the table for dinner?
sit l hnh động ngồi. Sao lại dng are nhi?
Bạn viết rất cng phu! Tớ cảm ơn nhưng những tớ chưa thực sự vỡ ra vấn đề! gip tớ chi tiết hơn nh!

n.ha
26-08-2010, 04:05 PM
Bạn viết chi tiết gh! Tm tắt 1 tẹo no! Tức l nếu mang nghĩa l, th ,ở,bị,được th dng was, were, hoặc am, is, are. Cn cu c việc phải lm th dng do, did phỉa khng? Nhưng tớ v dụ nh!
ex : When you are sitting on the table for dinner?
sit l hnh động ngồi. Sao lại dng are nhi?
Bạn viết rất cng phu! Tớ cảm ơn nhưng những tớ chưa thực sự vỡ ra vấn đề! gip tớ chi tiết hơn nh!
Ci ny l cấu trc của hiện tại tiếp diễn cậu nha.
S +tobe+V-ing
M ci cu của cậu cũng sai ri :
Hiện tại tiếp diễn dng để diễn tả hnh độn xảy ra lc đ.Cậu khng thể hỏi l khi no v chnh lc đ cậu đang ngồi trong phng ăn