PDA

View Full Version : cho em hỏi cấu trc while,whenbigboss97
25-08-2010, 08:11 PM
theo em th th hai từ ny c cấu trc như sau
S+was/were+Ving+when+S+V1
S+V1+while+S+Ving

Nhưng trong sch bồi dưỡng tiếng Anh 9th em lại thấy c mấy u ghi l
1.I was mailing the letters while Peter was talking on the phone
2.Martha was watching television while John was reading a book

thế l sao,:56::56::56::56: em ko hỉu, xin chỉ r hộ em
tiện thể cho em xin cấu trc của cu c As ở đầu cu, như cu ny n:
As we crossing the street, we saw an accident
:21_002:

Mito cute
25-08-2010, 09:11 PM
While c 2 cấu trc m.Cấu trc thứ nhất bạn đ đưa ra cn cấu trc thứ 2 l :
while + QKTD ,QKTD : trong khi..(diễn tả 2 hnh động song song cng xảy ra 1 lc )
lấy VD cu of bạn nh !
Ex:I was mailing the letters while Peter was talking on the phone.
( ti đang gửi những bức thư trong khi Peter đang ni truyện trong điện thoại )
Ex :Martha was watching television while John was reading a book.
(Martha đang xem ti vi trong khi John đang đọc sch )
* Note : while c thể đưng ở giữa or đầu cu cũng được nghĩa khng đổi.
Cu As we were acrossing the street ,we saw....
ở đy As = when : khi nn cấu trc of as giống cấu trc của when.
C 1số trường hợp As = because : v
Ex : i failed the exam as i was very lazy.
Bạn dịch cu đấy ln l bt n mang nghĩa g trong từng hon cảnh.

cucaixanh123
26-08-2010, 01:34 PM
Theo những g tớ được học thi WHile va when l cc lin từ đi chung với th qu khứ
While + past continous ~> diễn tả hnh động diễn tiến đồng thời với hnh động khc đang cng diễn tiến
Ex: While I was cooking, she was having a bath
When + PAst simple
Nhưng đi khi phải dịch nghĩa của cu để chọn tense sau hai lin từ ny
Mnh chỉ biết c vậy..khng biết c giụp bạn được g khng...

crazygirl
26-08-2010, 02:43 PM
cc đại ca ơi gip em cch sử dụng cc th trong tiếng anh zới
đặt biệt l htht, qkht, qktd
mong dc sự gip đỡ cảm ơn nhiều