PDA

View Full Version : they had .................cactus_95
14-08-2010, 01:48 PM
:71:ai giúp ḿnh làm bt viết lại câu này với:
They had such a fierce dog that nobody would visit them.
=>So................................................ ..........................
hepl me!:72:

herrychangdinh
14-08-2010, 02:01 PM
:71:ai giúp ḿnh làm bt viết lại câu này với:
They had such a fierce dog that nobody would visit them.
=>So................................................ ..........................
hepl me!:72:
Cái này là đảo ngữ của so.... that với such... that thôi mà bạn

cactus_95
14-08-2010, 02:15 PM
Cái này là đảo ngữ của so.... that với such... that thôi mà bạn
:64:ḿnh bit nó là đảo ngữ của such that nhưng minh ko tin tg bài lam của minh nên mới hỏi mọi ng.minh lam như thế này:so fierce is their dogthat............................

herrychangdinh
14-08-2010, 02:19 PM
Ḿnh nghĩ là thế này nhé:
So fierce is a dog they had that nobody would visit them

miss_kool
14-08-2010, 05:04 PM
:71:ai giúp ḿnh làm bt viết lại câu này với:
They had such a fierce dog that nobody would visit them.
=>So................................................ ..........................
hepl me!:72:

->s0 fierce is a dog they had that nobody would visit them
:34_002:
đảo ngữ vs so. such
so+adj+tobe+N+..........
such+tobe+N+that cl

wishes
14-08-2010, 05:11 PM
They had such a fierce dog that nobody would visit them.:86:
their dog is so fierce that nobody would visit them:20_003:

wishes
14-08-2010, 05:15 PM
là fiercely nha bạn:39_002:

Rabbit kute
14-08-2010, 06:48 PM
So fierce is their dog that nobody would visit them

cactus_95
15-08-2010, 07:47 PM
So fierce is their dog that nobody would visit them
:56:T nghĩ là:so fierce a dog they had that.........................

cactus_95
15-08-2010, 07:51 PM
là fiercely nha bạn:39_002:
sao lại là fiercely dc bạn:59:

Rabbit kute
16-08-2010, 08:52 AM
:56:T nghĩ là:so fierce a dog they had that.........................
Như vậy th́ sai ngữ pháp rồi bạn, đây là câu đảo ngữ mà