PDA

View Full Version : rewrite sentences (advanced)cao thi hong van
23-07-2010, 06:29 PM
1.How has the strike affected the student attendance?(effect)
=>.................................................. ............................

2.She began to suffer from irrational fears (prey)
=>.................................................. .......................

3.The book was not as good as he had hoped(expectations)
=>.................................................. ..........................

4.Thunder terrifies me!(death)
=>.................................................. ..........................

5.He always makes everything look so difficult!(weather)
=>.................................................. .............................

Các bạn làm rồi ḿnh check cho nha^^

sunnynhat09
23-07-2010, 07:08 PM
ban oi minh hok hieu cau hoi lam gi???
bn co the noi ro hon dc hok.mih moi vo nen con kem

BLUE_SKY3101
23-07-2010, 07:58 PM
How has the strike affected the student attendance?(effect)
=>..what effect has the strike had on the student attendance ?.............................................. ..............................

2.She began to suffer from irrational fears (prey)
=>..she fell prey to irrational fears............................................. .. .........................

3.The book was not as good as he had hoped(expectations)
=>......the book didn’t come up to his expectations...................................... ..... ............................

4.Thunder terrifies me!(death)
=>..thunder frightens me to death !.............................................. ............................

5.He always makes everything look so difficult!(weather)
=>.he always makes heavy weather of everything........................................ ....... ...............................:ibf_confused:

cao thi hong van
23-07-2010, 08:17 PM
ban oi minh hok hieu cau hoi lam gi???
bn co the noi ro hon dc hok.mih moi vo nen con kem

đề bài ở tiêu đề rùi bạn^^
đề là viết lại câu, bạn viết lại câu có nghĩa tương đương dùng cáctừ trong ngoặc(lưu ư ko biến đổi dạng của từ trong ngoăcj)

Rabbit kute
24-07-2010, 03:06 PM
2.She began to suffer from irrational fears (prey)
=>..she fell prey to irrational fears............................................. .. .........................Theo ḿnh câu này là
She became a prey of irrational fears:sexy_girl:

billtan
24-07-2010, 04:23 PM
1.how Has The Strike Affected The Student Attendance?(effect)
=>......how Was The Strike's Effect On Student Attendance?................

2.she Began To Suffer From Irrational Fears (prey)
=>.........she Was Prey To Irrational Fears...............

3.the Book Was Not As Good As He Had Hoped(expectations)
=>.....the Book Didn't Live Up To His Expectations..............

4.thunder Terrifies Me!(death)
=>.....i Am Scared To Death Of The Thunder........................................... ............................

5.he Always Makes Everything Look So Difficult!(weather)
=>......he Always Makes Heavy Weather Of Everything............

Các Bạn Làm Rồi Ḿnh Check Cho Nha^^
:55_003::55_003::55_003:

cao thi hong van
24-07-2010, 05:34 PM
key:
1.How has the strike affected the student attendance?(effect)
=> what effect has the strike had on the student attendance?
to have effect on= affect:ảnh hưởng

2.She began to suffer from irrational fears (prey)
=>She fell prey to irrational fears
to be/fall prey to: chịu đựng

Theo ḿnh câu này là
She became a prey of irrational fears:sexy_girl:Theo bạn Rabbit th́ viết lại là ''become a prey of'', ḿnh đă thử check lại,theo những tài liệu mà ḿnh đă t́m hiểu th́ cách viết này ko đúng.

3.The book was not as good as he had hoped(expectations)
=>The book failed to come up to his expectations.
to come up to expectations: to be as good as sb expected

3.The book was not as good as he had hoped(expectations)
=>......the book didn’t come up to his expectations.............cách làm như của bạn blue sky thế này cũng được chấp nhận

3.the Book Was Not As Good As He Had Hoped(expectations)
=>.....the Book Didn't Live Up To His Expectations..............cách của anh billtan theo em th́ cũng đúng (mặc dù theo key th́ ko có trường hợp này). Em check trong từ điển th́ như thế này:
to live up sth: to be as good as you said or thought sth would be
ex: Analysts are concerned that corporate profits will not live up to expectations and could cause stock prices to fall. The game fails to live up to the excitement promised on its box.
4.Thunder terrifies me!(death)
=> I'm scared/ frightened to the death of thunder.

5.He always makes everything look so difficult!(weather)
=>He always makes heavy weather of everything
to make heavy weather of sth: to take a longer time than necessary to do sth

kq làm bài:
-blue sky3101: 4/5
-billtan: 4/5

bài sửa của ḿnh có ǵ các bạn bổ sung thêm với nha^^, thanks trước

billtan
24-07-2010, 07:13 PM
Cảm ơn vân nh́u nha

NTGK9
30-07-2010, 07:46 PM
ban oi minh hok hieu cau hoi lam gi???
bn co the noi ro hon dc hok.mih moi vo nen con kem
vít lại câu sd ĐT trong ngoặc:69:
chủ pic ơi E lớp mấy zậy khoai thư:55_003::55_003:

cao thi hong van
30-07-2010, 09:29 PM
chủ pic ơi E lớp mấy zậy khoai thư:55_003::55_003:

khoai thư là sao bạn???

thuhuong174
30-07-2010, 09:35 PM
"Khoai" chắc ư là khó đó mà :)

NTGK9
31-07-2010, 07:23 AM
là khó wá bà chị ạh, em chưa học , hok hỉu

cao thi hong van
31-07-2010, 08:21 AM
là khó wá bà chị ạh, em chưa học , hok hỉu

theo ḿnh cái này khó với những ngựi chưa biết và dễ với những người đă biết :smilie_crazy::27_003:(nói nghe nản quá :D). Nhưng đúng là vậy, tất cả mấy cái này đều là idioms(như kiểu ta hay gọi là thành ngữ^^), khi làm bài, nếu đă biết cái idioms đó rồi th́ chỉ cần thay cho hợp là được, c̣n nếu chưa biết đến nó th́ có lẽ''nghĩ mấy cũng chẳng ra''. Mấy cái idioms này ḿnh nghĩ là nên tích lũy thường xuyên(nói thế chứ ḿnh cũng nhác học cái này lắm :55_003:).
Được cái idioms nó ngồ ngộ :D, ḿnh nghĩ một đằng nghĩa nó một nẻo, học thấy hay hay :D

NTGK9
31-07-2010, 07:31 PM
theo ḿnh cái này khó với những ngựi chưa biết và dễ với những người đă biết :smilie_crazy::27_003:(nói nghe nản quá :D). Nhưng đúng là vậy, tất cả mấy cái này đều là idioms(như kiểu ta hay gọi là thành ngữ^^), khi làm bài, nếu đă biết cái idioms đó rồi th́ chỉ cần thay cho hợp là được, c̣n nếu chưa biết đến nó th́ có lẽ''nghĩ mấy cũng chẳng ra''. Mấy cái idioms này ḿnh nghĩ là nên tích lũy thường xuyên(nói thế chứ ḿnh cũng nhác học cái này lắm :55_003:).
Được cái idioms nó ngồ ngộ :D, ḿnh nghĩ một đằng nghĩa nó một nẻo, học thấy hay hay :D
ờ há, mấy cái này ở trường ko học mà KT lại thấy có:hell_boy: th́ chỉ c̣n nước lên đây học chùa thôi, chả ai dạy cho cả:05:

cao thi hong van
12-08-2010, 03:07 PM
Bài tiếp nè^^ :41_002:

1.The students didn't take to their new lecturer.
=> The new lecturer.......................................... .......

2.Their problems are all self-inflicted.
=> Their problems.......................................... .........

3.I suddenly realized the meaning of a ''freebie''(dawned)
=>.................................................. ..........................

4.It's uncertain whether the band's tour will take place.(balance)
=>.................................................. ............................

5.All the witnesses said the accident was my fault(blame)
=>.................................................. .............................

6.We get on very well with our next door neighbour (terms)
=>.................................................. ............................................

check sau 3->5 người :D

hippoha
06-09-2010, 05:17 AM
cho ḿnh hỏi câu 4 bài trước là cấu trúc j vậy? Sao ḍ từ điển ko thấy! Đáng ra phải là "to the death" chứ!

hippoha
06-09-2010, 05:34 AM
bài Tiếp Nè^^ :41_002:

1.the Students Didn't Take To Their New Lecturer.
=> The New Lecturer..was Unpopular With The Students...............

2.their Problems Are All Self-inflicted.
=> Their Problems.are Of Their Own Making................................

3.i Suddenly Realized The Meaning Of A ''freebie''(dawned)
=>..it Dawned On Me The Meaning Of A "freebie"...............................

4.it's Uncertain Whether The Band's Tour Will Take Place.(balance)
=>..whether The Band's Tour Will Take Place Isn't In The Balance.........

5.all The Witnesses Said The Accident Was My Fault(blame)
=>..all The Witnesses Said I Was To Blame For The Accident.................

6.we Get On Very Well With Our Next Door Neighbour (teams)
=>.................................................. ............................................

Check Sau 3->5 Người :d

:30_002::30_002::30_002:

cao thi hong van
06-09-2010, 04:19 PM
Cái này để lâu lắm rồi mới có 1 người làm, thôi th́ post đáp án luôn vậy
1.the Students Didn't Take To Their New Lecturer.
=> The New Lecturer..was Unpopular With The Students..........:tick:

2.their Problems Are All Self-inflicted.
=> Their Problems.are Of Their Own Making.........:tick:

3.i Suddenly Realized What The Meaning Of A ''freebie'' was(dawned)
=>..it suddenly Dawned On Me The Meaning Of A "freebie"

4.it's Uncertain Whether The Band's Tour Will Take Place.(balance)
=>..The band's tour is in the balance.......

5.all The Witnesses Said The Accident Was My Fault(blame)
=>..all The Witnesses Said I Was To Blame For The Accident.......:tick:
6.we Get On Very Well With Our Next Door Neighbor (teams)
=>We get on good terms with our next door neighbor

Thanks bạn hippoha, cấu đó phải là to the death mới đúng, ḿnh đă chữa lại trong bài chữa^^

hippoha
06-09-2010, 10:54 PM
hic câu 6 bạn gơ nhầm term thành team, làm ḿnh nghĩ măi ko ra :|

cao thi hong van
07-09-2010, 04:29 PM
sorry, dạo này đuểnh đoảng quá, cảm ơn bạn đă nhắc nhở^^