PDA

View Full Version : hỏi về sự khác nhau?nami_vy
20-06-2010, 11:25 AM
sự khác nhau của disinflation , reflation và deflation?

herrychangdinh
20-06-2010, 01:49 PM
Ḿnh chỉ biết có 2 từ sau c̣n từ thứ nhất th́ thấy lạ lắm:
reflation(n): increase the amount of money that is used in a country, usually in order to increase the demand for goods
deflation(n): reduce the amount of money being used in a country so that prices fall or stay steady
Cái này ḿnh lấy trong từ điển Oxford nó có compare với nhau nên ḿnh viết ra cho bạn xem, rất tiếc là không có tiếng Việt nhưng mà ḿnh thấy nó cũng dễ hiểu với không nên học dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt mà.