PDA

View Full Version : Cho t' hỏi về giới từ của weekend !!!peti1205
17-06-2010, 09:26 PM
cho t' hỏi về giới từ đi với weekend và weekends .:55_003:
À, cho t' hỏi lun câu này :
Lan : Happy new year !
Nam:............................
A. the same to you
B. Happy new year !
Tại t' học trên trườg thỳ cô nói là "the same to you", c̣n học thêm thỳ cô khác lại nói là "Happy new year", bả nói "the same to you" là chươg tŕnh cũ, c̣n h` fải là "Happy new year. Túm lại ai đúg ai sai ?!? :71:

banmaithuytinh4869
17-06-2010, 09:38 PM
tớ chỉ nói những j tớ biết thôi nhé? weekend có 2 trường hợp : at weekend và on the weekend , nếu là at th́ không có " the". c̣n cái kia th́ tớ nghĩ là happy new year.^^

nguyengianh
17-06-2010, 10:11 PM
cho t' hỏi về giới từ đi với weekend và weekends .:55_003:
À, cho t' hỏi lun câu này :
Lan : Happy new year !
Nam:............................
A. the same to you
B. Happy new year !
Tại t' học trên trườg thỳ cô nói là "the same to you", c̣n học thêm thỳ cô khác lại nói là "Happy new year", bả nói "the same to you" là chươg tŕnh cũ, c̣n h` fải là "Happy new year. Túm lại ai đúg ai sai ?!? :71:
1/ weekend
Ḿnh có học qua và nhớ thế này :
British English
at weekends
at the weekend
American English
on weekends
on the weekend
2/ Happy new year : Theo hiểu biết của ḿnh
trả lời lại "Happy new year" hay "The same to you" đều được cả

shallie kjm
16-07-2010, 10:11 AM
cho t' hỏi về giới từ đi với weekend và weekends .:55_003:
À, cho t' hỏi lun câu này :
Lan : Happy new year !
Nam:............................
A. the same to you
B. Happy new year !
Tại t' học trên trườg thỳ cô nói là "the same to you", c̣n học thêm thỳ cô khác lại nói là "Happy new year", bả nói "the same to you" là chươg tŕnh cũ, c̣n h` fải là "Happy new year. Túm lại ai đúg ai sai ?!? :71:
theo cô ḿnh dạy th́ at weekends và on the weekends
c̣n cái kai th́ "happy new year" là đáp án đúng, câu này ḿnh làm rồi!