PDA

View Full Version : tu nay nghia la chjmo_con_249
15-06-2010, 09:18 AM
kind of girl:56:

wellfrog
15-06-2010, 09:24 AM
kind of girl:56:
Phải trch cả cu mới dịch chnh xc được em
A kind of girl ....hay l ...is kind of the girl...

H Văn Sỹ
15-06-2010, 09:27 AM
mnh l thnh vin mới đăng k vo chương trnh tiếng anh học miễn ph mong cc bạn gip đỡ nh

my_3bi
15-06-2010, 09:32 AM
pạn no c bi tập fần trọng m k0?ch0 mnh với.... đag n thi đh... huhu...sắp thi y.:-(

bee_iris
15-06-2010, 11:12 AM
Mua sch về nhiều lắm. Rất tiếc l mnh ko ca, chỉ c sch
m cu hỏi "kind of girl" của bạn, mnh đồng với kiến của bạn Wellfrog

mo_con_249
15-06-2010, 08:47 PM
a kind of girl

wellfrog
15-06-2010, 11:13 PM
a kind of girl
uhm, vậy n c nghĩa l : loại người
V dụ:
Mary is a kind of girl who is reserved : Mary l loại người t ni

huenloc32
15-07-2010, 09:57 PM
hik sao lại dịch l loại ng đc. nn chỉ dịch l người thụi dịch như thế c lẽ sẽ ha hơn

wicbpotw
17-07-2010, 03:32 PM
Dịch vậy cho r nghĩa m. Hoặc ni "l kiểu người" cũng được.

Girl_xinh123
17-07-2010, 03:47 PM
Umh ! Bạn lấy trong bi This is me ?
I always been the kind of girl

mo_con_249
17-07-2010, 09:13 PM
ừk!!! Bạn cũng xem phim camp rock tren disney k^^:20_003: