PDA

View Full Version : Video Language Focus 2người ham học tiếng Anh
25-05-2010, 08:45 PM
Video này lấy từ Powerpoint của cô ḿnh soạn đấy, mời các bạn xem và tham khảo:
Video LA 2 (http://www.youtube.com/watch?v=xBJdw8XzOm4&feature=player_embedded#!)
Mọi chi tiết thêm có thể xem tại đây <trang web trường ḿnh đó>
nguyenvanto.vnweblogs.com