PDA

View Full Version : một số bi tập tiếng anh !my_my95
23-05-2010, 12:21 PM
mnh lm một số bi tập naj` ruij` , m ko bjk đng ko , cc bạn sữa dm nha !
I/(1) The man is my form-teacher .(2)He is wearing the white shirt . Theo mnh nghĩ (2) l mệnh đề phụ nn mnh lm thế ny :
The man who is my form-teacher is wearing the white shirt.
Nhưng bạn mnh lại lm thế ny
The man who is wearing the white shirt my form-teachẹr
~> thế cu no đng vậy? giải thch dm mnh lun nha
II/mnh c cu ny :
He didn't notice the sign. It was right in front of him.( right in front of l g thế?)
~> Although he didn't notice the sign , it was right in fron of him.
(sửa dm nha )
III/ "happy new year " is always sung on the New Year Day
mnh đang phn vn ko biết 2 trong đy ni chnh phụ nhưng mnh đổi thế ny :
The song which is sung on the New Year Day is " happy new year "
( sửa dm mnh v giải thch lun nh )
IV/ we're surprised at this boy's intelligent replies.
~> we're surprised that the boy replies intelligently(sửa v explain dm mnh ) Thanks cc bạn đ quan tm !

tantaitn007
23-05-2010, 03:14 PM
The man who is wearing the white shirt is my form-teachẹr ( cu ny đng)
Hay c thể rt gọn hơn l " "The man wearing the white shirt is my form-teacher"

tantaitn007
23-05-2010, 03:20 PM
He didn't notice the sign. It was right in front of him.
Nn sửa lại l : He didn't notice the sign even if it would right in fron of him
"right in fron of ": l ngay trước mặt

tantaitn007
23-05-2010, 03:25 PM
The song which is sung on the New Year Day is " happy new year "
Cu ny đung i

tantaitn007
23-05-2010, 03:31 PM
We're surprised which the boy replies intelligently
Cu ny c lẽ dng which th hay hơn do hnh động của cậu b l r rng

cao thi hong van
23-05-2010, 03:37 PM
We're surprised which the boy replies intelligently
Cu ny c lẽ dng which th hay hơn do hnh động của cậu b l r rng
em khng hiểu chỗ ny cho lắm,tại sao hnh động r rng lại dng which ? Lc no th dng which v lc no th dng that ạ ?
Em xin cảm ơn trước !

kid_grow_2201
23-05-2010, 03:47 PM
We re surprised which the boy replied intelligently th đng hơn.
Bởi v tất cả hnh động ny đ xảy ra rồi. mnh chỉ sửa cu ny thi cn cc cu cn lại th ổn rồi. chc bạn học tốt.

cao thi hong van
23-05-2010, 05:53 PM
Giải thch gim em đi ! Lc no dng WHICH v lc no dng THAT vậy ạ ???????????????

oanhphams
23-05-2010, 07:23 PM
Giải thch gim em đi ! Lc no dng WHICH v lc no dng THAT vậy ạ ???????????????

theo mnh th which v that được dng v c nghĩa tương tự nhau: đều dc dng cho cả vật v người trong cu bị động, nhưng which thể hiện r hơn that....bạn nn dng which cho những vật, nơi chốn hay người cụ thể(Mrs. nguyen, thong nhat street, Thanh's house).

SUPER UFO
31-05-2010, 02:07 PM
mnh lm một số bi tập naj` ruij` , m ko bjk đng ko , cc bạn sữa dm nha !
I/(1) The man is my form-teacher .(2)He is wearing the white shirt . Theo mnh nghĩ (2) l mệnh đề phụ nn mnh lm thế ny :
The man who is my form-teacher is wearing the white shirt.
Nhưng bạn mnh lại lm thế ny
The man who is wearing the white shirt my form-teachẹr
~> thế cu no đng vậy? giải thch dm mnh lun nha
II/mnh c cu ny :
He didn't notice the sign. It was right in front of him.( right in front of l g thế?)
~> Although he didn't notice the sign , it was right in fron of him.
(sửa dm nha )
III/ "happy new year " is always sung on the New Year Day
mnh đang phn vn ko biết 2 trong đy ni chnh phụ nhưng mnh đổi thế ny :
The song which is sung on the New Year Day is " happy new year "
( sửa dm mnh v giải thch lun nh )
IV/ we're surprised at this boy's intelligent replies.
~> we're surprised that the boy replies intelligently(sửa v explain dm mnh ) Thanks cc bạn đ quan tm !

I-The man who is wearing the white shirt s my form-teacher.
II-Although the sign was right in fron of him, he didn't notice it.
III-The song which is sung on the New Year Day is " happy new year "
IV- We're surprised that the boy replied intelligentlỵ
be surprised at N/N phrase
be surprised that +clause