PDA

View Full Version : Mnnh rất yếu mn ngheTrương Thị Anh Đo
13-04-2010, 08:21 PM
Lm sao de nghe tốt, ni hay, hay gip mnh với
Mnh l Anh Đo xấu i n

Van_An_AoF
13-04-2010, 10:22 PM
Bạn đăng k \/o lớp học nghe c Tr Mi đi.

duyhung_vn90
24-04-2010, 09:52 PM
ma dang ki nhu the nao the cac ban oi