PDA

View Full Version : hi! I miss youtyphungheo_hp90
31-03-2010, 10:10 AM
best wishes for you:29_002:
I am sorry ,cause long time ,I haven't visit our website,i know you are very miss you ,and me too,thanks all members.you are my best friends.I love you so much!!!:beauty:

Hoanglim86
06-05-2012, 09:57 AM
"i know you are very miss you ,and me too"
Câu này nghĩa là ǵ bạn ? Có phải dịch như vầy không : tôi biết bạn rất nhớ bạn và tôi cũng vậy.
H́nh như bạn viết lộn một từ phải không hay ḿnh không hiểu hết ư bạn ?
Tác giả trả lời giùm ḿnh nhé. Cám ơn nhiều.

manhnd1993
06-05-2012, 01:29 PM
:77: thay you bang me la ok oy!

choobi
08-05-2012, 07:16 PM
you are very miss you
câu trên viết sai rồi th́ phải, ḿnh nghĩ nên viết là you miss me very much
có vẻ ổn hơn, không th́ chả biết dịch thế nào.....

Nhim Tuyet
11-05-2012, 09:45 AM
:smilie_goodjob::smilie_goodjob::smilie_goodjob: