PDA

View Full Version : dịch hộ nthidaica95
22-03-2010, 09:33 PM
There comes a time when we need a certain call
When the world must come together as one
There are people dying
Oh, and it's time to lend a hand to life
The greatest gift of all

We can't go on pretending day by day
That someone, somehow will soon make a change
We're all a part of God's great big family
And the truth - you know love is all we need

(CHORUS)
We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
so let's start giving
There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true we'll make a better day
Just you and me

Well, send'em your heart
So they know that someone cares
And their lives will be stronger and free
As God has shown us
By turning stone to bread
And so we all must lend a helping hand

(REPEAT CHORUS)

When you're down and out
There seems no hope at all
But if you just believe
There's no way we can fall
Well, well, well, let's realize
That one change can only come
When we stand together as one

(REPEAT CHORUS AND FADE)

bizzero
17-05-2010, 01:22 PM
C đến một thời gian khi chng ti cần một cuộc gọi nhất định
. Khi thế giới phải đến với nhau như l một trong
. C những người chết
. Oh, v by giờ l lc để cho vay một bn tay vo cuộc sống
.
Cc mn qu lớn nhất của tất cả
. Chng ta khng thể giả vờ đi vo từng ngy
. Chng ta đều l một phần của gia đnh lớn của Đức Cha Trời vĩ đại
. Đ l một ai đ, bằng cch no đ sẽ sớm thực hiện thay đổi
.
V sự thật - bạn biết tnh yu l tất cả chng ta cần
. (CHORUS)
. Chng ti l những người lm cho một ngy tươi sng hơn
. Chng ti l thế giới, chng ta l con ci
. C một sự lựa chọn chng ti đang lm
. v vậy hy bắt đầu cho
. Chng ti đang tiết kiệm cuộc sống ring của chng ti
. It's true chng ti sẽ lm cho mỗi ngy tốt hơn
. Chỉ cần bạn v ti
.
Vng, send'em tri tim của bạn
. V vậy, họ biết rằng một ai đ quan tm
. V cuộc sống của họ sẽ mạnh mẽ hơn v miễn ph
. Như Cha đ cho chng ta
. Bằng cch chuyển đ để bnh m
.
V v vậy chng ta phải cho vay một bn tay gip đỡ
.
(Repeat Chorus)
. Khi bạn đang xuống v ra
. C vẻ như khng c hy vọng ở tất cả cc
. Nhưng nếu bạn chỉ cần tin tưởng
. Khng c cch no chng ti c thể rơi
. Vng, tốt, tốt, chng ta hy nhận ra
. Đ l thay đổi duy nhất c thể đến
.
Khi chng ta đứng với nhau như l một trong
.
(REPEAT CHORUS v Fade)
.