PDA

View Full Version : Phương pháp học tiếng anh hiệu quả?khuctinhsy
02-01-2007, 12:15 PM
Tiếng anh không phải là dễ mà cũng chẳng phải là khó
tóm lại nó ở phương pháp học, không phải cứ học suốt ngày, đọc thuộc từ vựng, chưa chắc tiếng anh đã tốt. Phải rồi nó là sự kết hợp của rất nhiều yếu tố, trong đó có phương pháp học và môi trường. Hãy tự tạo cho mình một môi trường tiếng anh với phương pháp học mới này nhé.
Có lẽ phương pháp này cũng chẳng có gì là mới, nhưng mình muốn nói tới tính
hiệu quả của nó, đó là học tiếng anh qua bài hát.

Đầu tiên các bạn vô trang web này nhé:

Viet4you.info (http://viet4you.info) Vietnamese share for all!

Hoặc Viet4you.tk (http://viet4you.tk)

Đây là web của mình ngoài mục đích nghe nhạc, mình mong muốn mọi người
trao dồi kiến thức tiếng anh từ web của mình.
Các bài hát mình đã siêu tầm và dịch, tuy chưa nhiều nhưng đây là những bài
được nhiều người thích.

Có người hỏi mình làm thế nào để học tốt tiếng anh!
mình trả lời: Bạn có thích tiếng anh không!

letruong84
02-01-2007, 02:14 PM
cam ơn bạn nha

thanh_master_rip
02-01-2007, 08:08 PM
có ai cho mình địa chỉ yahoo meserger ko , có gì để tiện liên lạc , tiếng anh mình cũng biết chút ít , mong các bác chỉ giáo thêm , mình vừa muốn kết bạn vừa muốn trau dồi tiếng anh , mình rất mong muốn học TA nhưng ngặt nỗi loa nhà mình bị liệt nên ko thể tham gia các lớp học trực tuyến , chỉ mong có bạn trò chuyện mà thôi

Strong003
03-01-2007, 05:55 PM
Hinh như web của bạn bị die rồi thì phai?

khuctinhsy
22-01-2010, 09:50 AM
chưa die đâu tớ đă backup lại roài.

love_english_96
23-01-2010, 03:28 PM
Martin Luther King, Jr., is well known for his work in civil rights and for his many famous speeches, among them is his moving "I Have A Dream" speech. But fewer people know much about King's childhood. M.L., as he was called, was born in 1929 in Atlanta, Georgia, at 5 the home of his maternal grandfather. M.L.'s grandfather, the ReverendA.D. Williams, purchased their home on Auburn Avenue in 1909, twenty years before M.L. was born. The Reverend Williams, an eloquent speaker, played an important role in the community since so many people's lives centered around the church. He allowed his church and his home 10 to be used as a meeting place for a number of organizations dedicated to the education and social advancement of blacks. M.L. grew up in this atmosphere, with his home being used as a community gathering place, and was no doubt influenced by it.

15 M.L.'s childhood was not especially eventful. His father was a minister and his mother was a musician. He was the second of three children, and he attended all- black schools in a black neighborhood. The neighborhood was not poor, however. Auburn Avenue was the main artery through a prosperous neighborhood that had come to symbolize achievement 20 for Atlanta's black people. It was an area of banks, insurance companies, builders, jewelers, tailors, doctors, lawyers, and other black-owner black-operated businesses and services. Even in the face of Atlanta's segregation, the district thrived. Dr. King never forgot the community spirit he had known as a child, nor did he forget the racial prejudice 25 that was a seemingly insurmountable barrier that kept black Atlantans from mingling with whites.


1. What is this passage mainly about?
(A) the prejudice that existed in Atlanta
(B) Martin Luther King's childhood
(C) M.L.'s grandfather
(D) the neighborhood King grew up in

2. The word "eloquent" in line 7 means most nearly
(A) powerful
(B) active
(C) romantic
(D) fascinating

3. The word "gathering" in line 12 could best be replaced by
(A) picking
(B) learning
(C) exciting
(D) meeting

4. As used, the word "eventful" in line 15 is closest in meaning to which of the following?
(A) valued
(B) memorable
(C) admirable
(D) emotional

5. In line 20, the word "it" refers to which of the following?
(A) achievement
(B) neighborhood
(C) segregation
(D) services

6. According to the author, blacks in King's neighborhood were involved in all the following businesses and services EXCEPT
(A) dentistry
(B) medicine
(C) law
(D) banking

7. The word "tailors" in line 21 describes people who are associated with which of the following trades?
(A) flower arranging
(B) shoe making
(C) garment making
(D) book binding

8. According to the author, King was influenced by
(A) community spirit
(B) black lawyers
(C) his mother
(D) his speeches

9. The word "thrived" in line 23 refers to which of the following?
(A) achieved
(B) surrendered
(C) flourished
(D) held

10. As used in line 25, which of the following is closest in meaning to the word "seemingly"?
(A) apparently
(B) inevitably
(C) inexplicably
(D) hastily

11. The word "mingling" in line 26 could best be replaced by which of the following?
(A) interfering
(B) gargling
(C) consuming
(D) associating

12. According to the author, M.L.
(A) had a difficult childhood
(B) was a good musician as a child
(C) loved to listen to his grandfather speak
(D) grew up in a relatively rich area of Atlanta


Các bạn làm thử bài này nhá!!!

nguyenducnhan1721997
25-01-2010, 08:49 PM
cam on nha,mjnk dot dat tieng anh nen quyet tam hoc y ma