PDA

View Full Version : give the correct form of verbkhacchinhyd
28-02-2010, 08:24 AM
No, I didn't know his number; otherwise, I(phone)..........hịm
(cu ny lm thế no v tại sảo)mọi người gip cho nhethanks

..::Scorpior::..
28-02-2010, 10:21 AM
phoned
otherwise = however thi m :) 2 sự việc ny nằm trong 1 chuỗi sự việc trong qu khứ nn chỉ cần dng qu khứ đơn thi :)(đng hơn l cng th với v́ trước)