PDA

View Full Version : Kinh nghiệm của bác harbingergirlxinh
10-06-2006, 02:51 AM
Theo tôi, không nên đi ôn GRE ở lớp vừa tốn tiền, tiến bộ ko được bao nhiêu. Để được điểm cao th́ chắc phải đầu tư nhiêu, c̣n chỉ cần khoảng trên dưới 1300 th́ những cái sau là đủ:

VERBAL: BARRON WORDLIST (the most important), học càng nhiều từ càng tốt, các bài test của BARRON và Big BOOK

MATHS: phần ôn tập maths download từ site của GRE là đủ, chủ yếu tập giải cho thật nhanh và ko sai sót.

Writing: Phần argument th́ rất dễ, đọc vài bài mẫu rồi tự đọc các topic đă cho t́m các phần ko hợp lư.
Bài c̣n lại (sorry quên tên rồi), th́ giống như bài essay của TOEFL thôi, tất nhiên để điểm cao th́ đ̣i hỏi cao hơn chút.
Writing th́ có lẽ phải nên đi luyện ở lớp, chủ yếu học những cách hành văn hay, nhưng theo tôi hiện nay ở VN cũng chưa ai có uy tín để đảm bảo có thể dạy được phần này.

Thời gian ôn th́ tôi cũng như các bạn của tôi ôn cái này khoảng 3 tháng (dồn hết thời gian) là OK. trong đó 1,5 tháng học thuộc ḷng Barron wordlist, 1,5 tháng ôn những cái c̣n lại và làm bài TEST thử + ôn lại wordlist.