PDA

View Full Version : Cách Phát âm TỪ TẬn Cùng VỚi "s" Và "ed"dieutrang222
16-01-2010, 10:26 PM
:83:Cách phát âm các từ tận cùng với "s"
"s" được phát âm là /z/ khi đi sau các âm hữu thanh ( trừ 3 âm z, 3, d3)
EX : kids / kidz/ , day / deiz/
"s" được phát âm là " s" khi đi sau các âm vô thanh( trừ 3 âm s, ƒ, tƒ)
EX : kits / kits/ , dates / deits/
"s" được phát âm là / iz / khi đi sau các âm z, 3, d3, s, ƒ,tƒ
EX : kisses / kisiz / , oranges / 'orind3iz/
Chú ư : Các âm hữu thanh và vô thanh trong tiếng anh gồm:
Hữu thanh : b, d, g, v, o, z, d3, m, n, l, r, j, w + các nguyên âm
Vô thanh : p, t, k, f, s, h, ƒ, tƒ
B. Cachs phát âm các từ tận cùng với " ed "
"ed " được phát âm là / d/ khi tận cùng là các âm hữu thanh( trừ âm d )
EX : rained / reind/ , explained / ik'spleind /
"ed" được phát âm là / t/ khi đi tận cùng là các âm vô thanh( trừ âm t )
EX : walked / wo:kt / , missed / mist /
"ed" được phát âm là / id/ khi tận cùng là âm t và d
EX : wanted / won tid/ , visited / vísit tid/
:36_002::36_002::36_002:
:83: bo sung them nha cac ban:83:

dunglara
23-01-2010, 07:32 AM
ấy có cách nào nhớ được " vô thanh và hữu thanh đó không :| tớ học măi không vào

kieutrinhbn6
23-01-2010, 10:54 AM
đúng thế tớ ko hiểu vô thanh với hữu thanh

thanhtung_hn4582
25-01-2010, 11:13 AM
tớ cũng không bjt hyhy

dieutrang222
25-01-2010, 12:45 PM
ấy có cách nào nhớ được " vô thanh và hữu thanh đó không :| tớ học măi không vào
bạn chỉ cần luyện tập nhiều phần này là ok thụi

PHẠMVĂNQUA
25-01-2010, 12:56 PM
B. Cachs phát âm các từ tận cùng với " ed "
"ed " được phát âm là / d/ khi tận cùng là các âm hữu thanh( trừ âm d )
EX : rained / reind/ , explained / ik'spleind /
"ed" được phát âm là / t/ khi đi tận cùng là các âm vô thanh( trừ âm t )
EX : walked / wo:kt / , missed / mist /
"ed" được phát âm là / id/ khi tận cùng là âm t và d
EX : wanted / won tid/ , visited / vísit tid/

Cái này th́ đơn giản oy` .

judy1510
29-01-2010, 02:49 PM
ấy có cách nào nhớ được " vô thanh và hữu thanh đó không :| tớ học măi không vào
Hữu THanh: âm phát ra ngay cổ, để tay ngay cổ nghe rung
Vô Thanh: âm gió, đọc chỉ có gió phát ra. Để tờ giấy trước miệng, đọc đúng th́ tờ giấy di chuyển.
Chú ư phát âm từng âm lẻ đúng, th́ sau này ráp vô thành từ, giọng sẽ chuẩn/

luulong12
29-01-2010, 02:55 PM
:83:Cách phát âm các từ tận cùng với "s"
"s" được phát âm là /z/ khi đi sau các âm hữu thanh ( trừ 3 âm z, 3, d3)
EX : kids / kidz/ , day / deiz/
"s" được phát âm là " s" khi đi sau các âm vô thanh( trừ 3 âm s, ƒ, tƒ)
EX : kits / kits/ , dates / deits/
"s" được phát âm là / iz / khi đi sau các âm z, 3, d3, s, ƒ,tƒ
EX : kisses / kisiz / , oranges / 'orind3iz/
Chú ư : Các âm hữu thanh và vô thanh trong tiếng anh gồm:
Hữu thanh : b, d, g, v, o, z, d3, m, n, l, r, j, w + các nguyên âm
Vô thanh : p, t, k, f, s, h, ƒ, tƒ
B. Cachs phát âm các từ tận cùng với " ed "
"ed " được phát âm là / d/ khi tận cùng là các âm hữu thanh( trừ âm d )
EX : rained / reind/ , explained / ik'spleind /
"ed" được phát âm là / t/ khi đi tận cùng là các âm vô thanh( trừ âm t )
EX : walked / wo:kt / , missed / mist /
"ed" được phát âm là / id/ khi tận cùng là âm t và d
EX : wanted / won tid/ , visited / vísit tid/
:36_002::36_002:
:83: bo sung them nha cac ban:83:


Cụ Tổ nhà tui sống lại cũng không học nội
cách đọc -ED đơn giản nhất là học theo tui này:
Verb-ed: đọc là /t/ khi tận cùng của verb là: C,f,p,k,s,sh,x,ch
châm ngôn là: Chính fủ Phát Không số shách xem chơi :36_002:
Verb-ed: đọc là/id/ khi tận cùng của chúng là:-t và-d
notes: một số ít trường hợp đặc biệt : Naked /id/....
C̣n lại nhũng âm khác đều đọc là/d/ hết .OK?:20_003:

Blackcat_vipboy
29-01-2010, 03:26 PM
:83:Cách phát âm các từ tận cùng với "s"
"s" được phát âm là /z/ khi đi sau các âm hữu thanh ( trừ 3 âm z, 3, d3)và nguyên âm
b, d, l ,n,n(có dấu gạch chân ỏ dưới:D)m,g, v, j
Đọc nà:Bỏ đói lâu ngày nên mới gạm vỏ dưa

"s" được phát âm là " s" khi đi sau các âm vô thanh( trừ 3 âm s, ƒ, tƒ)
Đó là : p,k , t, f,
Đọk là : không được fá trường
Mà h́nh như cái tf cũng được dọk mà nhỉ

"s" được phát âm là / iz / khi đi sau các âm z, 3, d3, s, ƒ,tƒ
Đọc là : sợ ź đ3ứa tfẻ fên 3(sợ j` đứa trẻ lên 3)
B. Cachs phát âm các từ tận cùng với " ed "
"ed " được phát âm là / d/ khi tận cùng là các âm hữu thanh( trừ âm d )
Đó là:, l,n,m,b,g , z,j,w,d3,n_(đă giải thík oài)
: Lâu ngày mới gặp nhưng bạn vẫn giữ ǵn vóc dáng
"ed" được phát âm là / t/ khi đi tận cùng là các âm vô thanh( trừ âm t )
s, tƒ,p,k, f, S
Sao trẻ phải khám phá sớm
" ed" được phát âm là / id/ khi tận cùng là âm t và d

VŨ TUẤN HẢI
02-02-2010, 09:34 PM
So complex.
Cách phát âm -s:
/s/ tận cùng là k, t, f, p, θ
E.g: maps, cats, laughs, books, lengths, bathes....
/iz/ tận cùng là ks, ʃ, tʃ, s, z, dʒ, ʒ
E.g: glasses, boxes, wishes, churches, garages, pages, bruises.......
/z/ c̣n lại
E.g: cubs, caves, clothes, beds, digs, fills............

Cách phát âm -ed:
/id/ tận cùng là t và d
E.g: needed, wanted, decided, started.............
/t/ tận cùng là s, p, k, f, ks, θ, tʃ, ʃ
E.g: washed, watched, booked, faxed, stopped, laughed....
/d/ c̣n lại
E.g: played, bathed, planned, called, offered..........

- Notes: Các trường hợp có -ed được phát âm là /id/, bao gồm tính từ, trạng từ và danh từ.
- Adjectives:


naked (adj) trần truồng
cursed (adj) đáng ghét, ghê tởm

wicked (adj) ác, độc ác, xấu, hư

crooked (adj) cong, oằn
ragged (adj) nhàu, cũ
wretched (adj) khốn khổ
rugged (adj) gồ ghề, lởm chởm
learned (adj) uyên bác
blessed (adj) thần thánh, thiêng liêng
beloved (adj) yêu mến


- Adverbs:


deservedly (adv) xứng đáng
supposedly (adv) cho là
markedly (adv) một cách rơ ràng, đáng chú ư
allegedly (adv) cho rằng
unconcernedly(adv) vô tư lự, không quan tâm


- Noun:


hatred (n) ḷng căm thù, ḷng căm ghét

Có thể c̣n rất nhiều từ nữa nhưng ḿnh chỉ biết đến đây

sigcos
04-02-2010, 05:25 PM
Cụ Tổ nhà tui sống lại cũng không học nội
cách đọc -ED đơn giản nhất là học theo tui này:
Verb-ed: đọc là /t/ khi tận cùng của verb là: C,f,p,k,s,sh,x,ch
châm ngôn là: Chính fủ Phát Không số shách xem chơi :36_002:
Verb-ed: đọc là/id/ khi tận cùng của chúng là:-t và-d
notes: một số ít trường hợp đặc biệt : Naked /id/....
C̣n lại nhũng âm khác đều đọc là/d/ hết .OK?:20_003:
Đừng lôi cụ Tổ vào thế bồ tèo. Ḿnh vẫn có thể nhớ được tất cả những cách đọc đó mà không cần cái công thức vui tai của bồ đâu. Chủ yếu là tập riết rồi quen đó mà :77:

dieutrang222
05-03-2010, 10:57 PM
Cụ Tổ nhà tui sống lại cũng không học nội
cách đọc -ED đơn giản nhất là học theo tui này:
Verb-ed: đọc là /t/ khi tận cùng của verb là: C,f,p,k,s,sh,x,ch
châm ngôn là: Chính fủ Phát Không số shách xem chơi :36_002:
Verb-ed: đọc là/id/ khi tận cùng của chúng là:-t và-d
notes: một số ít trường hợp đặc biệt : Naked /id/....
C̣n lại nhũng âm khác đều đọc là/d/ hết .OK?:20_003:
chẳng hiểu j cả, tạc bậy, đáng lẽ phải có lí ch.nan.thế mà c̣n to miệng...............

thanhphuong.tong
08-03-2010, 08:04 PM
''phở không fí tiền'' là k, t, f, t

Peculiar
08-03-2010, 08:48 PM
So complex.
Cách phát âm -s:
/s/ tận cùng là k, t, f, p, θ
E.g: maps, cats, laughs, books, lengths, bathes....
/iz/ tận cùng là ks, ʃ, tʃ, s, z, dʒ, ʒ
E.g: glasses, boxes, wishes, churches, garages, pages, bruises.......
/z/ c̣n lại
E.g: cubs, caves, clothes, beds, digs, fills............
Cách phát âm -ed:
/id/ tận cùng là t và d
E.g: needed, wanted, decided, started.............
/t/ tận cùng là s, p, k, f, ks, θ, tʃ, ʃ
E.g: washed, watched, booked, faxed, stopped, laughed....
/d/ c̣n lại
E.g: played, bathed, planned, called, offered..........
Notes: Các trường hợp có -ed được phát âm là /id/, bao gồm tính từ và trạng từ.
- Adjectives:


naked (adj) trần truồng
cursed (adj) đáng ghét, ghê tởm

wicked (adj) ác, độc ác, xấu, hư

crooked (adj) cong, oằn
ragged (adj) nhàu, cũ
wretched (adj) khốn khổ
rugged (adj) gồ ghề, lởm chởm
learned (adj) uyên bác
- Adverbs:deservedly (adv) xứng đáng
supposedly (adv) cho là
markedly (adv) một cách rơ ràng, đáng chú ư
allegedly (adv) cho rằng
Beloved là một trường hợp khá thú vị. Phần ed trong từ này có thể đọc là /d/ lẫn /id/.

kikiou_96
08-03-2010, 09:30 PM
ac dai dong kho mhieu wá hixx

mất dép
09-03-2010, 11:46 AM
Tớ nghĩ nên cho bài tập phần này làm nhiều quen hơi thôi, đừng ngồi căi vă làm chi :|

VŨ TUẤN HẢI
09-03-2010, 12:13 PM
Beloved là một trường hợp khá thú vị. Phần ed trong từ này có thể đọc là /d/ lẫn /id/.
Bây giờ em mới biết, em chỉ biết là đọc /id/ à :D Cám ơn anh. Mà em đă cập nhật thêm mấy từ