PDA

View Full Version : Vocabularymr.hand
12-01-2010, 09:51 AM
:69: UNIT 14: THE WORLD CUP

A. READING (pages 180-182)
abbreviation (n) từ viết tắt
tournament (n) ṿng đấu
competition (n) sự thi đấu
title (n) danh hiệu
forward (n) tiền đạo
control (n) việc kiểm soát
participate (v) tham gia
elimination game (n) trận đấu loại
region (n) khu vực
qualify (v) đủ tiêu chuẩn
trophy (n) cúp
permanently (adv) vĩnh viễn
honor (v) tôn vinh
B. LISTENING (pages 183-184)
athlete (n) vận động viên
whistle (n) cái c̣i
penalty (n) quả phạt đền
kick (v) đá
cross-court (adv) băng qua sân
opponent (n) đối thủ
approach (v) tiến đến
post (n) cộtt mốc
fence (n) hàng rào
jockey (n) người cưỡi ngựa
C. SPEAKING (pages 184-186)
score (v) ghi bàn
bat (v)đánh bóng
hurdles (n) nhảy rào
equipment (n) dụng cụ
rule (n) quy tắc
frame (n) khung
net (n) lưới
D. WRITING (page 187)
announcement (n) thông báo
Youth League (n) Đoàn Thanh Niên
E. LANGUAGE FOCUS (p. 187-189)
ambition (n) tham vọng
referee (n) trọng tài

:dancing-banana:em vừa sửa lại fónt chữ rùi đấy ! =[

wellfrog
12-01-2010, 10:08 AM
Em xem lại định dạng chữ xem v́ một số mày sẽ không đọc được front chữ này đấy ( mấy bài của em th́ chỉ có 1 bài đọc được c̣n bao nhiêu không đọc được )

mr.hand
12-01-2010, 10:32 AM
Em xem lại định dạng chữ xem v́ một số mày sẽ không đọc được front chữ này đấy ( mấy bài của em th́ chỉ có 1 bài đọc được c̣n bao nhiêu không đọc được )

em chọn fonts chữ là VNI-TIMES.:01: mà chữ tiếng việt hay tiếng anh không đọc được vậy anh ?:55_003:

chuotlat
12-01-2010, 01:54 PM
em chọn fonts chữ là VNI-TIMES.:01: mà chữ tiếng việt hay tiếng anh không đọc được vậy anh ?:55_003:
Không đọc được tiếng Việt đấy bạn ơi! :86: