PDA

View Full Version : Danh từ ,Động từ ,tính từsaeoh
09-01-2010, 12:49 PM
các bạn ơi cho ḿnh hỏi :56:
ḿnh dốt nát tiếng anh lắm ḿnh muốn bù đắp phần kếin thức rỗng
khi nào th́ dùng DT ,TT ,ĐT trong câu văn
ư ḿnh là trong 1 bài điền từ đó
cô giáo thường cho bài tập và ḿnh không biết làm cách nào xác định cái này :06:
và c̣n trạng từ rồi V.V
Help me :41_002:

lemonkhoa
11-01-2010, 12:53 AM
Cái này làm nhiều sẽ biết. Câu nó thiếu ǵ th́ điền nấy bạn ạ. VD:
she........ me with a box of chocolate.
rơ ràng câu này cần 1 động từ. C̣n là động từ ǵ th́ nó tùy thuộc vào kiến thức bạn rộng đến đâu. Đáp án của câu này sẽ là "presented" v́ cấu trúc là "present sb with sth" đồng thời dựa vào ngữ cảnh để đoán.
tương tự nếu đổi thành
she presented me......... a box of chocolate.
th́ đáp án sẽ là giới từ "with"
muốn làm tốt dạng bài này th́ nói thật là phải nắm đc kiến thức tổng hợp và làm nhiều bài tập vào bạn ạ. Good luck!

live to love
11-01-2010, 09:34 AM
sau DT tobe là cụm danh từ( tính từ + danh từ hoặc danh từ), ngoài ra có thể là động từ ở cột 3( ở dạng bị động), sau động từ là trạng từ, sau giớitừ là 1 V- ing hoặc danh từ
đó là kinh nghiệm của ḿnh thôi:36_002:

saeoh
14-01-2010, 01:25 PM
Cái này làm nhiều sẽ biết. Câu nó thiếu ǵ th́ điền nấy bạn ạ. VD:
she........ me with a box of chocolate.
rơ ràng câu này cần 1 động từ. C̣n là động từ ǵ th́ nó tùy thuộc vào kiến thức bạn rộng đến đâu. Đáp án của câu này sẽ là "presented" v́ cấu trúc là "present sb with sth" đồng thời dựa vào ngữ cảnh để đoán.
tương tự nếu đổi thành
she presented me......... a box of chocolate.
th́ đáp án sẽ là giới từ "with"
muốn làm tốt dạng bài này th́ nói thật là phải nắm đc kiến thức tổng hợp và làm nhiều bài tập vào bạn ạ. Good luck!

vấn đề là nh́u lúc tớ cũng ko bit nó cần điền DT hay TT hat ĐT :81:
bạn bảo cần chắc kiến thức thế tớ cần làm j́ để học chăk được :surrender:

lemonkhoa
14-01-2010, 10:19 PM
Như ḿnh đă nói, dạng bài này khó, phải làm nhiều mới quen đc với tư duy của bài
có điều, cái j cũng có căn bản của nó, nếu bạn vẫn chưa xác định đc trong 1 câu đâu là DT ĐT TT th́ thực sự cần học lại cơ bản từ đầu. những từ như "me, you" th́ không thể là động từ cũng như "do, come" không thể là tính từ và "great, charming" ko thể là danh từ đc. Nh́n th́ cũng thấy rơ, ko cần tra từ điển nữa. V́ vậy khi nh́n vào 1 câu mà bạn thấy khuyết thành phần j th́ bắt buộc phải suy luận ra là phải điền loại từ j vào thôi. Làm dạng bài này th́ cần xác định từ loại trước, rồi ngữ nghĩa sau.
Có là 2 ngôn ngữ khác nhau th́ TA và TV đều giống nhau ở các thành phần câu. Nếu bạn thấy học những điều này trong TA khó th́ có thể so sánh với TV để nhớ lâu hơn.
Và quan trọng nhất là bạn phải làm nhiều và cố gắng nắm chắc những j đă học.

kiwibkhn
15-01-2010, 01:57 PM
uhm, tớ cũng công nhận là dạng bài này cần làm nhiều , và cần có căn bản để phân biệt các dạng từ.
Bạn có thể nh́n toàn bộ cả câu, từ đằng trước và từ đằng sau chỗ cần điền để phân tích. Chắc chắn là bạn phân biệt từ đứng trước hay sau chỗ cần điền ở dạng ǵ rồi.
Cũng như bạn live to live đă nói, đó là 1 cách hữu hiệu để làm bài điền từ.

wellfrog
15-01-2010, 03:26 PM
các bạn ơi cho ḿnh hỏi :56:
ḿnh dốt nát tiếng anh lắm ḿnh muốn bù đắp phần kếin thức rỗng
khi nào th́ dùng DT ,TT ,ĐT trong câu văn
ư ḿnh là trong 1 bài điền từ đó
cô giáo thường cho bài tập và ḿnh không biết làm cách nào xác định cái này :06:
và c̣n trạng từ rồi V.V
Help me :41_002:
Bạn VÀO ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showpost.php?p=151645&postcount=13) xem bài này thử coi có giúp ích được ǵ không

judy1510
29-01-2010, 03:29 PM
các bạn ơi cho ḿnh hỏi :56:
ḿnh dốt nát tiếng anh lắm ḿnh muốn bù đắp phần kếin thức rỗng
khi nào th́ dùng DT ,TT ,ĐT trong câu văn
ư ḿnh là trong 1 bài điền từ đó
cô giáo thường cho bài tập và ḿnh không biết làm cách nào xác định cái này :06:
và c̣n trạng từ rồi V.V
Help me :41_002:
V: đứng sau Subj
N: đứng sau động từ to be, sau Adj
....