PDA

View Full Version : Ngữ phpchuotlat
09-01-2010, 09:22 AM
1. Review Wh- questions (n lại cu hỏi Wh-)
Phần ngữ php ny đ được học ở Unit 2 , cc bạn VO ĐY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=26773) xem nh.

2. Cấu trc : It was not until... that... (mi đến... mới ; đến tận... th )
Cấu trc ny được dng để nhấn mạnh thời điểm một sự việc cuối cng đ xảy ra , đ c thể thực hiện hoặc đ thnh sự thật.

Ex:

It was not until six o'clock that she got the first reports of trouble.(Mi đến tận 6 giờ chng ti mới nhận được những bản bo co đầu tin về vụ gy rối.)
It was not until 1915 that cinema really became an industry.(Mi đến năm 1915 th điện ảnh mới thật sự trở thnh một ngnh cng nghiệp.)