PDA

View Full Version : Ngữ phápchuotlat
01-01-2010, 06:17 PM
I. The modal auxiliary "Should"

S + should + bare-inf
S + should + not + bare-inf
Should + S + bare-inf...?
Should là động từ t́nh thái (modal verb), được dùng để :
- Chỉ trách nhiệm , bổn phận , hoặc sự bắt buộc (nghĩa của should không mạnh bằng must)
Ex: You should visit your parents more often. (Bạn nên thăm cha mẹ ḿnh thuờng xuyên hơn)

- Đưa ra lời khuyên hoặc lời đề nghị.
Ex: You should stop smoking. (Bạn nên bỏ thuốc lá đi)

- Xin lời khuyên hoặc lời hướng dẫn.
Ex: Where should I put this picture , do you think? (Bạn nghĩ tôi nên đặt bức tranh này ở đâu?)

- Suy đoán hoặc kết luận điều ǵ đó có thể sẽ xảy ra (v́ nó hợp lư hoặc theo thông lệ)
Ex: Henry should get here soon - he left home at six. (Henry chắc sẽ đến đây sớm thôi - anh ấy đă rời khỏi nhà lúc 6 giờ rồi.)

II. Review conditional sentences : type 2 &3
Ôn lại câu điều kiện loại 2 &3. Các bạn VÀO ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=19623&highlight=conditional+sentence) xem lại nha.