PDA

View Full Version : Cách sử dụng will và going to:mai khanh linh
30-11-2009, 10:58 PM
Cả "will"và "going to" đều đc sử dụng để nói về những hành động trong tương lai,nhưng phân biệt nó như thế nào?:33_002:
a)will:
chúng ta sử dụng will khi quyết định làm j` ngay vào lúc nói.Trước đó,ng` nói chưa hề quyết định làm(chưa hề dự định trước)
example: Ginny:Tom is in hospital now,he's broken his leg
Miley:Really? i don't know.I will visit he tommorrow
(Miley không hề biết trươc là Tom dang nằm viện và ko dự định đi thăm Tom):62:
b,going to
chúng ta dùng "going to "khi đă quyết định 1việc tứ trước khi nói ra.Việc đó có thể đc lên kế hoạch từ nhiều ngày trước
example:Ginny:Tom is in the hospital now,he has broken his leg
Miley:Oh,I know.I'm going to visit him tommrow.
(Miley đă biết là Tom bị tai nạn từ trươc khi nói chuyện vs Ginny và đang định sẽ đi thăm anh ta vào ngày mai).
c,Chúng ta dùng cả will lẫn going to để nói về điều mà chúng ta nghĩ sẽ xảy ra trong tương lai:
example:
Do you think Tom will get the job?
- Oh dear, it’s already 4 o’clock. We’re going to be late
Chúng ta dùng going to (chứ không dùng will) khi có một cái ǵ đó ở t́nh huống hiện tại cho thấy điều sẽ xảy ra trong tương lai (nhất là tương lai gần). Người nói cảm thấy chắc chắn về điều sẽ xảy ra do có t́nh huống hiện tại.
- Look at those black clouds. It’s going to rain (the clouds are there now)
I feel terrible, I think I’m going to be sick (I feel terrible now)
Đừng dùng will trong những t́nh huống như trên. Trong những t́nh huống khác, tốt hơn ta nên dùng will
example:- Ann will probably arrive at about 8 o’clock
xong rui... comment càng nh́u càng tốt nghe...:47_002::41_002:...
Mùa đông đă đến...ăn cái nè ngon nhứt
http://www.amthuc365.vn/forums/imagehosting/54900604f56c3e.jpg

Feelingyes
30-11-2009, 11:06 PM
Theo ḿnh được biết th́ giờ người tay hay dùng hiện tại TD thay v́ dùng Going to

Le Thi Lan Anh
30-11-2009, 11:41 PM
Chỉ cần nhớ đơn giản:
will : hành động ở tương lai không có dự định trước
Going to : hành động ở tương lai có dự định từ trước
Vậy là okie^^

mai khanh linh
01-12-2009, 05:45 PM
ừ,dùng tiếp diễn th́ cũng phải phân biệt mà^_^

kyo
02-12-2009, 07:00 PM
nói như bạn Feelingyes th́ hiểu hơi hẹp

PHẠMVĂNQUA
03-12-2009, 01:44 AM
Cái này lúc trước ḿnh chỉ nhớ :
Will th́ dự định nhưng không làm ngay tức khắc.
C̣n be going to là làm luôn tai thời điểm nói .
Mà sao ḿnh thấy bạn định nghĩa ngược lại thế nhỉ :D

kyo
03-12-2009, 06:18 PM
hic ḿnh nghĩ
will là th́ tương lai(chắc chắn sẽ làm)
Going to( là tương lai gần, c̣n một số th́ tiếp diễn nữa ) chỉ dự định hoặc kế hoạch sắp làm và có thể không làm ở tương lai
( theo ḿnh hiểu là vậy)

kuma.chan_dbp
01-01-2010, 02:42 PM
will là sẽ làm nhưng chỉ mới nghĩ ra lúc nói thôi, c̣n be going to mới là có dự định chứ...

khunglongsam1995
04-04-2010, 08:50 PM
theo ḿnh:Will là hành động ở tương lai có thể có hoặc khong xảy ra.be going to +Vinf chắc chắn sẽ ra.c̣n tiếp diễn sẽ ko có Vinf

Van_An_AoF
05-04-2010, 12:34 PM
Hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động mang tính chắc chắn hơn cả be+ going to.