PDA

View Full Version : so onnguyentuanson
12-09-2009, 09:06 AM
so on trong một số cu c nghĩa l g vậy mọi người ?

wellfrog
12-09-2009, 12:05 PM
so on trong một số cu c nghĩa l g vậy mọi người ?
phải c and pha trước : mang nghĩa v..v