PDA

View Full Version : Bài 2 : Động từ tobetien2902
08-09-2009, 06:04 PM
Hôm nay chúng ta sẽ học một phần ngữ pháp đó là Động từ Tobe.Chúng ta bắt đầu học nhé.
Nếu về phương diện nghĩa ta có thể sử dụng to be theo 5 nghĩa thông dụng sau:
1) LÀ :
Khi phía sau là một danh từ
I am a doctor : tôi là một bác sĩ
2) TH̀ :
Khi phía sau là t́nh từ
I am tall : tôi th́ cao
She is beautiful : cô ấy th́ đẹp
tuy nhiên trong tiếng Việt chữ th́ đôi khi được lược bỏ đi
Ta có thể nói : cô ấy th́ đẹp hay cô ấy đẹp cũng như nhau.
3)Ở :
Khi phía sau là một nơi chốn
She is in the kitchen :cô ấy ở trong bếp
4) BỊ / ĐƯỢC :
Dùng cho thể bị động
the house is built : căn nhà đựơc xây
5) ĐANG :( Với phần này chúng ta chưa cần học nhưng tớ cho vào để các banbít luôn nhé )
Đi với động từ thêm ing
I am eating : tôi đang ăn

Tuy nhiên điều gây khó khăn nhiều nhất cho các bạn mới học TA là khi nào dùng to be và khi nào dùng động từ mà không có to be
Nhiều bạn phạm những sai lầm mà theo những người đă vững TA cho là sai lầm ngớ ngẩn khi viết những câu như thế này :
I tired : tôi mệt
I am like dogs : tôi thích chó
Để tránh những sai lầm như vậy các bạn cần nhớ rằng khi nói đến tính từ là phải có to be đứng trước, c̣n động từ th́ không
Trở lại câu trên , tired là một tính từ nên ta phải dùng to be trước nó, nên câu đúng phải là : I am tired
Câu c̣n lại thích là một động từ ,nên không dùng to be trước nó , nên câu đúng phải là : I like dogs
Hy vọng các bạn sẽ nắm rơ cách dùng động từ to be.:77:

tien2902
08-09-2009, 06:05 PM
Bài tập áp dụng :
Ex1 :Điền động từ tobe( am , is, are ) thích hợp vào chỗ trống :
1. How old.............you?
2. My name............Mai.
3. How .........she?
4. Minh...........all right.
5. Lan and I........10 years old.
6. She.........Lan. She........thirteen.
7. Mai.......a student.
8. How old........they.
9. They.........Ba and Nam.
10. We.........play football.Sorry cả nhà nha T nhầm
Ex 2: T́m lỗi sai ở nhưng câu sau và sửa lại cho đúng.
1. She tall.
2. I are Minh.
3. We am fine, thank you.
4. They are like cat.
5. Peter are a student.
:41_002::41_002: Làm bài nhé !!!!!!!!!!

chuoine411
08-09-2009, 06:15 PM
Bài tập áp dụng :
Ex1 :Điền động từ tobe( am , is, are ) thích hợp vào chỗ trống :
1. How old..are...........you?
2. My name......is......Mai.
3. How ..is.......she?
4. Minh.....is......all right.
5. Lan and I.am.......10 years old. ==> are ma ban
6. She....is.....Lan. She..is......thirteen.
7. Mai...is....a student.
8. How old..are....they.
9. They....are.....Ba and Nam.
10. We....are.....play football.
Ex 2: T́m lỗi sai ở nhưng câu sau và sửa lại cho đúng.
1. She tall.-> she is tall.
2. I are Minh.-> I'm Minh.
3. We am fine, thank you.-> We are fine , thank you.
4. They are like cat.Đúng
5. Peter are a student. peter is a student.
:41_002::41_002: Làm bài nhé !!!!!!!!!!
Sửa lại rồi đấy.

tien2902
08-09-2009, 06:25 PM
Sửa lại rồi đấy.
Bạn nên đọc kĩ bài học trước khi làm bài bạn ạ.
Câu 4 bài 2 bạn sai rùi đó. :44_002:
4. They are like cat.====> bỏ are.

mrbokemon
08-09-2009, 08:23 PM
Bài tập áp dụng :
Ex1 :Điền động từ tobe( am , is, are ) thích hợp vào chỗ trống :
1. How old.............you?==>are
2. My name............Mai.==>is
3. How .........she?==>is
4. Minh...........all right.==>is
5. Lan and I........10 years old.==>are
6. She.........Lan. She........thirteen.==>is,is
7. Mai.......a student.==>is
8. How old........they.==>are
9. They.........Ba and Nam.==>are
10. We.........play football.==>are
Ex 2: T́m lỗi sai ở nhưng câu sau và sửa lại cho đúng.
1. She tall.==>she is tall
2. I are Minh.==>I am Minh
3. We am fine, thank you.==>we are fine, thank you.
4. They are like cat.==>they like cat
5. Peter are a student.==>peter is a student
:41_002::41_002: Làm bài nhé !!!!!!!!!![/quote]

tien2902
10-09-2009, 08:15 PM
Bài tập áp dụng :
Ex1 :Điền động từ tobe( am , is, are ) thích hợp vào chỗ trống :
1. How old.............you?==>are
2. My name............Mai.==>is
3. How .........she?==>is
4. Minh...........all right.==>is
5. Lan and I........10 years old.==>are
6. She.........Lan. She........thirteen.==>is,is
7. Mai.......a student.==>is
8. How old........they.==>are
9. They.........Ba and Nam.==>are
10. We.........play football.==>are
Ex 2: T́m lỗi sai ở nhưng câu sau và sửa lại cho đúng.
1. She tall.==>she is tall
2. I are Minh.==>I am Minh
3. We am fine, thank you.==>we are fine, thank you.
4. They are like cat.==>they like cat
5. Peter are a student.==>peter is a student
:41_002::41_002: Làm bài nhé !!!!!!!!!![/quote]
Đúng hết rồi !! Good :69:

snow_white_11
18-09-2009, 05:50 PM
Bài tập áp dụng :
Ex1 :Điền động từ tobe( am , is, are ) thích hợp vào chỗ trống :
1. How old.......are......you?
2. My name........is....Mai.
3. How ......is...she?
4. Minh.......is....all right.
5. Lan and I...are.....10 years old.
6. She......is...Lan. She...is.....thirteen.
7. Mai....is...a student.
8. How old...are.....they.
9. They....are.....Ba and Nam.
10. We.....are....play football.
Ex 2: T́m lỗi sai ở nhưng câu sau và sửa lại cho đúng.
1. She tall.==> She is tall
2. I are Minh. I am Minh.
3. We am fine, thank you.==> We are fine , thank you.
4. They are like cat.===> They like cat.
5. Peter are a student.===> Peter is a student.
:41_002::41_002: Làm bài nhé !!!!!!!!!!
Em nộp bài !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

chocolate_black
20-09-2009, 10:54 AM
Bài tập áp dụng :
Ex1 :Điền động từ tobe( am , is, are ) thích hợp vào chỗ trống :
1. How old......are.......you?
2. My name....is........Mai.
3. How ...is......she?
4. Minh......is.....all right.
5. Lan and I.....are...10 years old.
6. She.....is....Lan. She.....is...thirteen.
7. Mai...is....a student.
8. How old.....are...they.
9. They.....are....Ba and Nam.
10. We....are.....play football.
Ex 2: T́m lỗi sai ở nhưng câu sau và sửa lại cho đúng.
1. She tall. ===> She is tall .
2. I are Minh.===.> I am Minh.
3. We am fine, thank you.===> We are fine , thank you.
4. They are like cat.===> They like cat.
5. Peter are a student.===> Peter is a student.
:41_002::41_002: Làm bài nhé !!!!!!!!!!
Nộp bài này :85:

midohoang
15-10-2009, 05:47 PM
Ex1 :Điền động từ tobe( am , is, are ) thích hợp vào chỗ trống :
1. How old.............you? ==> are
2. My name............Mai. ==> is
3. How .........she? ==> is
4. Minh...........all right. ==> is
5. Lan and I........10 years old. ==> am :approve:( câu ń phải là are bạn nha )
6. She.........Lan. She........thirteen. ==> is , is
7. Mai.......a student. ==> is
8. How old........they. ==> are
9. They.........Ba and Nam. ==> are
10. We.........play football. ==> are
Ex 2: T́m lỗi sai ở nhưng câu sau và sửa lại cho đúng.
1. She tall. ==> She is tall
2. I are Minh. ==> I am Minh
3. We am fine, thank you. ==> We are fine, thank you
4. They are like cat. ==> They like cat
5. Peter are a student. ==> Peter is a student

Bài đây :d
Ok
Sai mỗi 1 câu thui
Good !!:38_002:

nàng tiên40
10-07-2010, 07:19 AM
Ex1 :Điền động từ tobe( am , is, are ) thích hợp vào chỗ trống :
1. How old......are.......you?
2. My name.........is...Mai.
3. How ...am......she?
4. Minh......is.....all right.
5. Lan and I....are....10 years old.
6. She.....is....Lan. She..is......thirteen.
7. Mai..is.....a student.
8. How old....are....they.
9. They.are........Ba and Nam.
10. We...are......play football.
Ex 2: T́m lỗi sai ở nhưng câu sau và sửa lại cho đúng.
1. She tall.= she is tall
2. I are Minh.=I am Minh
3. We am fine, thank you.
we ars fine,thank you.
4. They are like cat.
They like cat.
5. Peter are a student.
peter is

mummum.ngonnhieu
01-08-2010, 10:16 PM
:13_002:động từ to be thi theo minh nó được sử dụng trong cac thi. rieng th́ hiện tại đơn thi be thay the do\does trong truong hop cau ko co dong tu. luc nay be lai thay the cho dong tu. nghia cua be la: thi, la, bi, duoc, o. the moi day du ban a.

n.ha
03-08-2010, 03:52 PM
Ex1 :Điền động từ tobe( am , is, are ) thích hợp vào chỗ trống :
1. How old......are.......you?
2. My name......is......Mai.
3. How ..is......she?
4. Minh....is....all right.
5. Lan and I...are.....10 years old.
6. She.....is....Lan. She......is..thirteen.
7. Mai...is....a student.
8. How old......are..they?
9. They....are.....Ba and Nam.
10. We.........play football.(play là đt thường làm sao cho tobe vào đc.Cái này ḿnh chỉ nói riêng th́ Hiện tại đơn thui.Nếu bạn thay "play football" thành "football players" th́ ḿnh thấy hợp lí hơn đấy )
trời đất ! Sao T kô để ư nhỉ. Chắc lúc viết kô để ư đó mà.Sr nha.:55_003:
Ex 2: T́m lỗi sai ở nhưng câu sau và sửa lại cho đúng.
1. She tall.==>She is tall
2. I are Minh.==>I am Minh
3. We am fine, thank you.==>We are fine,thank you
4. They are like cat.==>They are cat
5. Peter are a student.==>Peter is a student
check giúp ḿnh ha
Đúng hết rồi nha

Ḿnh cũng sơ xuất 1 chút,viết thiếu s

stun_kun
08-08-2010, 02:46 PM
bạn nói :"khi nói đến tính từ là phải có to be đứng trước, c̣n động từ th́ không "
nhưng sao câu : we are play football , từ play là một động từ sao trước nó lại có to be,:86:

n.ha
08-08-2010, 07:35 PM
bạn nói :"khi nói đến tính từ là phải có to be đứng trước, c̣n động từ th́ không "
nhưng sao câu : we are play football , từ play là một động từ sao trước nó lại có to be,:86:
Cái này bạn ấy nhầm đấy bạn àk?Đề đúng phải là "we are soccer players" or "we play soccer" thông cảm nhé:48_002:bạn ấy giao bài tập lúc đang ngáp ngủ ấy mà:48_002:

Garuno1
11-08-2010, 03:18 PM
[quote=Garuno1;355949][quote=tien2902;290127]Bài tập áp dụng :
Ex1 :Điền động từ tobe( am , is, are ) thích hợp vào chỗ trống :
1. How old....are.........you?
2. My name....is........Mai.
3. How ....is.....she?
4. Minh.........is..all right.
5. Lan and I......are..10 years old.
6. She...is......Lan. She....is....thirteen.
7. Mai...is....a student.
8. How old..are......they.
9. They.are........Ba and Nam.
10. We.........play football.Sorry cả nhà nha T nhầm
Ex 2: T́m lỗi sai ở nhưng câu sau và sửa lại cho đúng.
1. She tall.=>she is tall.
2. I are Minh.=>I am Minh.
3. We am fine, thank you.=>We are fine, thank you.
4. They are like cat.=>they are cats.=> Hoac They like cat
5. Peter are a student.=>Peter is a student.
mệt ghê , nhầm hoài à :33_002::33_002:nhưng ko sao!:32_002:

maybaygiay
11-08-2010, 04:39 PM
Bài tập áp dụng :
Ex1 :Điền động từ tobe( am , is, are ) thích hợp vào chỗ trống :
1. How old.....are........you?
2. My name......is......Mai.
3. How ...is......she?
4. Minh....is.......all right.
5. Lan and I....are....10 years old.
6. She....is.....Lan. She..is......thirteen.
7. Mai....is...a student.
8. How old...are.....they?
9. They....are.....Ba and Nam.

Ex 2: T́m lỗi sai ở nhưng câu sau và sửa lại cho đúng.
1. She tall. => she is tall.
2. I are Minh. => I am Minh.
3. We am fine, thank you. => We are fine , thank you.
4. They are like cat. => They are cat/ they like cat.
5. Peter are a student. => Peter is a student.
Correct

maybaygiay
11-08-2010, 09:20 PM
Lúc chiều v́ làm vội nên tớ ko để ư , ở phần bài tập 2 câu 4 ấy Tiên : They are like cat. Tớ nghĩ là nếu sửa bằng cách bỏ "like" th́ câu phải viết lại là They are cats v́ ở đây là dạng số nhiều mà.

tien2902
12-08-2010, 11:20 AM
Lúc chiều v́ làm vội nên tớ ko để ư , ở phần bài tập 2 câu 4 ấy Tiên : They are like cat. Tớ nghĩ là nếu sửa bằng cách bỏ "like" th́ câu phải viết lại là They are cats v́ ở đây là dạng số nhiều mà.
Cảm ơn
Nhưng mà bài này cũng để phân biệt giữa cách dùng của Tobe và đt thường mà MBG
Mà thôi
Các bạn thích sửa cách nào cũng được :ibf_confused:

maybaygiay
12-08-2010, 04:38 PM
Cảm ơn
Nhưng mà bài này cũng để phân biệt giữa cách dùng của Tobe và đt thường mà MBG
Mà thôi
Các bạn thích sửa cách nào cũng được :ibf_confused:
Ừ, th́ tớ chỉ nói vậy để tránh trường hợp các bạn nào giống tớ , cứ xem câu đấy làm ví dụ mẫu , lỡ hôm sau làm bài tập mà đổi câu sang số nhiều , ko thêm s là chết :wacko:( tớ toàn nhớ cái sai chứ chả nhớ cái đúng , mấy hôm thi toàn chọn câu sai )

Lan Thảo
12-08-2010, 07:54 PM
Ex1 :Điền động từ tobe( am , is, are ) thích hợp vào chỗ trống :
1. How old...are..........you?
2. My name..is..........Mai.
3. How .is........she?
4. Minh.....is......all right.
5. Lan and I....are....10 years old.
6. She...is......Lan. She...is.....thirteen.
7. Mai...is....a student.
8. How old....are....they.
9. They....are.....Ba and Nam.
Ex 2: T́m lỗi sai ở nhưng câu sau và sửa lại cho đúng.
1. She tall.=> She is tall
2. I are Minh.=> I am Minh
3. We am fine, thank you.=> we are fine, thank you
4. They are like cat.=> they like cat
5. Peter are a student.=> Peter is a student
Đúng hết rồi:smilie_clap:

UCHIHASASUKE0210
14-03-2011, 12:35 AM
Ex1 :Điền động từ tobe( am , is, are ) thích hợp vào chỗ trống :
1. How old..are...........you?
2. My name......is......Mai.
3. How ..is.......she?
4. Minh.....is......all right.
5. Lan and I are.......10 years old.
6. She....is.....Lan. She..is......thirteen.
7. Mai...is....a student.
8. How old..are....they.
9. They....are.....Ba and Nam.
10. We....are.....play football.
Ex 2: T́m lỗi sai ở nhưng câu sau và sửa lại cho đúng.
1. She tall.-> she is tall.
2. I are Minh.-> I'm Minh.
3. We am fine, thank you.-> We are fine , thank you.
4. They are like cat.Đúng
5. Peter are a student. peter is a student.:55_003:

Hà Nội Chiều Mưa
18-03-2011, 07:40 PM
cảm ơn bạn :d

nldh
23-04-2011, 10:19 PM
Ex1 :Điền động từ tobe( am , is, are ) thích hợp vào chỗ trống :
1. How old....are.........you?
2. My name.is.....Mai.
3. How ...is......she?
4. Minh....is.......all right.
5. Lan and I..are......10 years old.
6. She....is.....Lan. She...is.....thirteen.
7. Mai...is....a student.
8. How old...are.....they.
9. They..are.......Ba and Nam.
10. We.........play football.Sorry cả nhà nha T nhầm
Ex 2: T́m lỗi sai ở nhưng câu sau và sửa lại cho đúng.
1. She tall.==>She is tall
2. I are Minh.==>I am Minh
3. We am fine, thank you.==>We are fine , thank you.
4. They are like cat.==>They like cat.
5. Peter are a student.==>Peter is a student.

nhokmeo_mimi
27-09-2011, 08:23 PM
Động từ To be:
Nghĩa tiếng việt là: th́, là, ở.
Được chia theo cách ngôi :
I am :tôi là
You are : bạn là
He is : anh ấy(ta) là
She is : cô ấy (ta) là
It is : nó là
We are : chúng tôi là
You are : các bạn là
They are :họ là