PDA

View Full Version : BÀi tập củng cố kiến thứctien2902
30-08-2009, 07:50 PM
Chào các bạn !! Hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập của Unit 1(chương tŕnh lớp 6 nha )
* Hoàn thành những câu sau theo mẫu :
Ex : Morning/ I/ Tam/ this/ Mai ===>Good morning. I'm Tam . This is Mai.
1. Afternoon/ name/ Peter/ this/ Mary.====>
2. Hi/ I /Jane/ this/ David ====>
3. evening/Long/ this/ Vinh. ====>
4. Hello/ Nobita/ this/Suka. ====>
5. morning/ name/ Hai/ this/ Hung.=====>
* T́m lỗi sai ở những câu sau rồi sửa lại cho đúng.
1. How old you are ?
2. I'm fiveteen year old.
3. My name are Linda.
4 We am fine , thank you.:51_002:
5 I'm Hanh , and this Phuong is.
Chúc các bạn nắm chắc kiến thức nhé.

tien2902
30-08-2009, 08:12 PM
Các bạn thấy baií đơn giản quá àh !!!:23_002:

nữ hoàng cờ bạc
01-09-2009, 05:34 PM
chào Các Bạn !! Hôm Nay Chúng Ta Sẽ Làm Bài Tập Của Unit 1(chương Tŕnh Lớp 6 Nha )
* Hoàn Thành Những Câu Sau Theo Mẫu :
Ex : Morning/ I/ Tam/ This/ Mai ===>good Morning. I'm Tam . This Is Mai.
1. Afternoon/ Name/ Peter/ This/ Mary.====> Good Afternoom,my Name's Peter. This Is Mary.
2. Hi/ I /jane/ This/ David ====>hi I'm Jane. This Is David
3. Evening/long/ This/ Vinh. ====> good Evening, My Mane Is Long. This Is Vinh
4. Hello/ Nobita/ This/suka. ====> Hello, my Mane Is Nobita This Is Su Ka
5. Morning/ Name/ Hai/ This/ Hung.=====>.my Name Is Hại This Is Hung
* T́m Lỗi Sai ở Những Câu Sau Rồi Sửa Lại Cho đúng.
1. How Old You Are ? how Old Are You?
2. I'm F́teen Year Old.
3. My Name Are Linda. my Name Is Lida
4 We Am Fine , Thank You.:51_002: I'm Fine Thank
5 I'm Hanh , And This Phuong Is. I'm Hanh And This Is Phuong
chúc Các Bạn Nắm Chắc Kiến Thức Nhé............................................... .........:41_002::41_002:

tien2902
01-09-2009, 05:42 PM
Bạn làm cũng tạm được thôi. Nhưng nhớ rằng phải viết đúng những từ trong tiếng anh đó nhé. Bạn sai nhiều lỗi lắm đó :47_002:

nữ hoàng cờ bạc
01-09-2009, 05:44 PM
Bạn làm cũng tạm được thôi. Nhưng nhớ rằng phải viết đúng những từ trong tiếng anh đó nhé. Bạn sai nhiều lỗi lắm đó :47_002:
do gơ khó gơ mà thôi.....................
mấy bài này dễ ợt

Đoàn Duy Khải
23-09-2009, 09:34 AM
Chào các bạn !! Hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập của Unit 1(chương tŕnh lớp 6 nha )
* Hoàn thành những câu sau theo mẫu :
Ex : Morning/ I/ Tam/ this/ Mai ===>Good morning. I'm Tam . This is Mai.
1. Afternoon/ name/ Peter/ this/ Mary.====>Good afternoon. My name's Peter. This is Mary
2. Hi/ I /Jane/ this/ David ====>Hi, I'm Jane. This is David
3. evening/Long/ this/ Vinh. ====>Good evening. I'm Long. This is Vinh
4. Hello/ Nobita/ this/Suka. ====>Hello. I'm Nobita. This is Suka
5. morning/ name/ Hai/ this/ Hung.=====>Good morning. My name is Hai. This is Hung
* T́m lỗi sai ở những câu sau rồi sửa lại cho đúng.
1. How old you are ?===> are you
2. I'm fiveteen year old.===> fifteen
3. My name are Linda.===> Linda
4 We am fine , thank you.:51_002:===> are
5 I'm Hanh , and this Phuong is.===> This is Phuong
Chúc các bạn nắm chắc kiến thức nhé.
Check giùm nha Thanks

kuachihuahua
23-09-2009, 10:02 AM
Chào các bạn !! Hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập của Unit 1(chương tŕnh lớp 6 nha )
* Hoàn thành những câu sau theo mẫu :
Ex : Morning/ I/ Tam/ this/ Mai ===>Good morning. I'm Tam . This is Mai.
1. Afternoon/ name/ Peter/ this/ Mary.====> Good afternoon! My name's Peter. This is Mary
2. Hi/ I /Jane/ this/ David ====> 2! I'm Jane. This is David
3. evening/Long/ this/ Vinh. ====> Good evening! I'm Long. This is Vinh
4. Hello/ Nobita/ this/Suka. ====> Hello, I'm Nobita. This is Xuka
5. morning/ name/ Hai/ this/ Hung.=====> Good morning, My name's Hai. This is Hung
* T́m lỗi sai ở những câu sau rồi sửa lại cho đúng.
1. How old you are ? ==> How old are you?
2. I'm fiveteen year old. ==> I'm fifteen years old (Câu nài sai 2 lỗi nhá!)
3. My name are Linda. ==> My name is Linda
4 We am fine , thank you.:51_002: ==> We are fine, thank you
5 I'm Hanh , and this Phuong is. I'm Hanh, and this is Phuong
Chúc các bạn nắm chắc kiến thức nhé.
Zô làm bài ủng hộ cô e gái kái nào! Ủa? Mà ss làm liệu có đc ko dzậy? :01::01::01:

kuachihuahua
23-09-2009, 10:07 AM
do gơ khó gơ mà thôi.....................
mấy bài này dễ ợt
Hờ hờ chủ wan wá! :snicker:E kêu dễ mà ss vẫn thấy bài e có lỗi sai đấy! :80::snicker:Kiểm tra lại đi! :83:

tien2902
23-09-2009, 06:06 PM
Em cảm ơn chị nhiều lắm !!!!
Thank chị nhiều !!!^^:32_002:

tien2902
23-09-2009, 06:28 PM
chào Các Bạn !! Hôm Nay Chúng Ta Sẽ Làm Bài Tập Của Unit 1(chương Tŕnh Lớp 6 Nha )
* Hoàn Thành Những Câu Sau Theo Mẫu :
Ex : Morning/ I/ Tam/ This/ Mai ===>good Morning. I'm Tam . This Is Mai.
1. Afternoon/ Name/ Peter/ This/ Mary.====> Good Afternoom,my Name's Peter. This Is Mary.
2. Hi/ I /jane/ This/ David ====>hi I'm Jane. This Is David
3. Evening/long/ This/ Vinh. ====> good Evening, My Mane Is Long. This Is Vinh
4. Hello/ Nobita/ This/suka. ====> Hello, my Mane Is Nobita This Is Su Ka
5. Morning/ Name/ Hai/ This/ Hung.=====>.my Name Is Hại This Is Hung
* T́m Lỗi Sai ở Những Câu Sau Rồi Sửa Lại Cho đúng.
1. How Old You Are ? how Old Are You?
2. I'm F́teen Year Old. ==> câu này chưa làm à bạn )===> I'm fifteen years old nhé bạn !
3. My Name Are Linda. my Name Is Lida
4 We Am Fine , Thank You.:51_002: I'm Fine Thank
5 I'm Hanh , And This Phuong Is. I'm Hanh And This Is Phuong
chúc Các Bạn Nắm Chắc Kiến Thức Nhé.

tien2902
23-09-2009, 06:29 PM
Check giùm nha Thanks
Bạn sai câu 2 bài sửa lỗi đó nhé :
Phải là : I'm fifteen years old ( câu này có hai lỗi sai )

Angel in the rain
23-05-2013, 08:45 AM
Sao T chỉ post bài Unit 1 không vậy?

choobi
23-05-2013, 01:59 PM
Mọi người làm thử đề này đi nhé.

TEST 2

I./ Chọn một từ đúng trong ngoặc để hoàn thành các câu sau:(3 điểm)
1. I…………….a house .(to have / have /has / having)
2. Where …………Mr Ba live?(do/ does/to do / doing)
3.Thay are ………..soccer now.(play/plays / playing / to play)
4. This is ………….apple (a/an /the/ some)
5.My mother travels………………train.(by/in /on/at)
6.Are there ………….trees behind your house ? (a / an / any)
II /Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới :(2 điểm)
Nam is a student .He gets up at 5.30.He takes a shower and gets dressed.
He has breakfast and then he leaves the house at 6.30 .The school is near his house so he walks to school . Classes start at 7.00 and end at 11.30 .He walks home and has lunch at 12.00


What time does Nam get up?
Does he leave the house at 6.00 ?
How does he go to school ?
What time does he has lunch ?

III /Chia động từ trong ngoặc trong các câu sau : (2điểm)
1. There (be) eighteen classrooms in my school.
2. Nam always (watch) television after dinner.
3 What are the students doing in the classroom now?
- They (study) English.
4. He (have) English on Monday , Wednesday and Friday.
IV. / Chọn từ cho sẵn trong khung điền vào những chỗ trống cho thích hợp. (2 điểm)
Play, do ,homework , whatAn : What does Ba ……(1)…… after school?
Nga: He goes home .
An :Does he ….(2)…..sports?
Nga: Yes , he sometimes plays soccer.
An : …..(3)….does he do in the evening?
Nga : He does his….(4)…..
V /Dùng các gợi ư viết thành câu hoàn chỉnh:(1 điểm)
1.They / visit / Hue / next week/.
2.He / often / travel / Ha Long / bus/.

Angel in the rain
24-05-2013, 07:05 AM
I.
1. have
2. does
3. playing
4. an
5. by
6. any
II.
1. He gets up at 5.30
2. No, he doesn't
3. He goes to school on foot
4. He has lunch has 12.00
III.
1. are
2. watches
3. are studying
4. has
IV.
1. do
2. play
3. What
4. homework
V.
1. They are going to visit Hue next week.
2. He often travels to Ha Long by bus

choobi
24-05-2013, 07:54 AM
I.
1. have
2. does
3. playing
4. an
5. by
6. any
II.
1. He gets up at 5.30
2. No, he doesn't
3. He goes to school on foot
4. He has lunch has 12.00
III.
1. are
2. watches
3. are studying
4. has
IV.
1. do
2. play
3. What
4. homework
V.
1. They are going to visit Hue next week.
2. He often travels to Ha Long by bus

-----------------------------------------------------------
Bạn làm đúng hết rồi, giỏi quá giỏi quá. Có làm nữa hem nhỉ?:42_002:

Angel in the rain
25-05-2013, 02:45 PM
-----------------------------------------------------------
Bạn làm đúng hết rồi, giỏi quá giỏi quá. Có làm nữa hem nhỉ?:42_002:
Cảm ơn bạn. Bạn cứ post bài tiếp đi.