PDA

View Full Version : Ngữ phppeden
17-08-2009, 12:35 PM
Unit 6: CompetitionReported speech with Gerund


Use: We use reported speech with Gerund in order to report feelings or suggestions. (để tường thuật cảm xc hoặc lời đề nghị ....của ai đ,)


S + V + (not) Gerund phrase
S + V + (O) + prep + (not) Gerund phrase

* Thường dng với một số động từ sau:


suggest : đề nghị
admit : thừa nhận
deny... : phủ nhận
insist on : ni nỉ
think of : suy nghĩ về
dream of : mơ tưởng ( chỉ mơ ước chứ ko phải giấc mơ)
look forward to : nng lng trng mong
apologize (sb) for xin lỗi ai đ về điều g
accuse sb of : tố co ai đ về tội g
thank sb for : cảm ơn ai đ về việc g
congratulate sb on : chc mừng ai đ về việc g
prevent sb from.... : ngăn cản ai đ khỏi...
warn sb against:cảnh bo ai đ khỏi...

* Note:
Change Subject Pronouns, Object pronouns, Possessive adjectives,... in reported speech
- First person (I , We) → S
- Second person (You) → O
- Third person (He, she, it, they) → unchanged

Change the verb tense if the introducing verb is in past tense.
You didnt pay attention to what I said, the teacher said to him
→ The teacher accused him of not paying attention to what she had said

Lee Rooney
04-11-2009, 05:32 PM
Cn những cấu trc no nữa hả bạn? Cng nhiều cng tốt :)

peden
04-11-2009, 08:43 PM
Cn những cấu trc no nữa hả bạn? Cng nhiều cng tốt :)
Bi ny học cấu trc ny, cn những cấu trc khc dc post ở cc unit khc bạn ạ !
Cho mừng bạn đến với box 11. Mong bạn sẽ thường xuyn lui tới box 11 để cng học tập tốt !:57: